Spotkanie z Alaną Hudson - Ambasador Nowej Zelandii - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spotkanie z Alaną Hudson - Ambasador Nowej Zelandii

W dniu 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie z Alaną Hudson, Ambasador Nowej Zelandii w Polsce. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

W trakcie spotkania omówiono zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aktualny stan wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym między Polską a Nową Zelandią, a także poruszono kwestie związane z możliwościami wzmocnienia relacji biznesowych polskich i nowozelandzkich przedsiębiorców.

Strona polska wskazała, że z uwagi na duże oddalenie, rynek nowozelandzki jest mało znany polskim przedsiębiorcom. Niemniej jednak warto rozwijać ten kierunek eksportu poprzez rozwój współpracy polegającej na wymianie informacji, a także organizację rozmów b2b, misji przyjazdowych dla przedsiębiorców z Nowej Zelandii oraz wydarzeń online, w tym szkoleń i webinariów. Jednocześnie podkreślono, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada duże doświadczenie w organizacji działań i wydarzeń, w których uczestniczą eksperci i przedsiębiorcy z krajów znacznie oddalonych od Polski.

Spotkanie zakończyło się deklaracją dalszej obustronnej współpracy.

Wartość sprzedaży polskich produktów rolno-spożywczych na rynek nowozelandzki rośnie. W 2021 r. wartość eksportu wyniosła 38 mln EUR, o 24% więcej niż w roku poprzednim. Głównym produktem eksportowanym z Polski do Nowej Zelandii jest wieprzowina, która w 2021 r. stanowiła ponad 60% udziału w wartości eksportu. Pozostałe produkty eksportowane z Polski na rynek nowozelandzki to m.in. syropy cukrowe, ryby i przetwory, kawa i herbata, owoce i przetwory, wyroby cukiernicze, a także rośliny stosowane w perfumerii i farmacji.

 

Aktualności