Spółki hodowli roślin na targach AGROTECH - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spółki hodowli roślin na targach AGROTECH

Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach wspólne stoisko zaprezentował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i 8 Spółek hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych i ogrodniczych. Stoisko odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. KOWR podczas targów reprezentowali: Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Spółkami Filip Sondij.

Na stoisku zaprezentowały się spółki: „DANKO” Hodowla Roślin Sp.  z o.o., Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.  z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp.  z o.o., Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o., PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. i Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „Polan” Sp. z o.o.  Oferta spółek obejmowała ofertę polskich odmian zbóż, roślin bobowatych, ziemniaka, buraka cukrowego, buraka pastewnego i traw, a także roślin warzywnych i kwiatów. Oferowane odmiany dostosowane są do rodzimych warunków klimatycznych i glebowych.

Największym powodzeniem wśród odmian zbóż hodowli Małopolskiej Hodowli Roślin cieszyły się następujące nowości: pszenica jara JUTRZENKA, pszenica ozima BŁYSKAWICA oraz jęczmień FAJTER. Oprócz nich było wiele pytań na temat nowej odmiany koniczyny łąkowej PASIEKA oraz buraka pastewnego wielokiełkowego CYKLAMEN. Dużą uwagę wzbudziły także odmiany roślin warzywnych hodowli PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o., w tym przede wszystkim bób BIZON i burak ćwikłowy BETAKO F1. Wśród odmian ziemniaka zainteresowaniem cieszyły się odmiany IGNACY i TONACJA (bardzo wczesna odmiana jadalna) oraz TAJFUN hodowli Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka, a także najnowsza wczesna odmiana STOKROTKA. Duże zainteresowanie wzbudziły także odmiany soi oferowane przez Spółkę DANKO Hodowla Roślin, w tym przede wszystkim polska wczesna odmiana niezmodyfikowana genetycznie ERICA.

 

Aktualności