Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KOWR i GUS - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy KOWR i GUS

W czwartek, 23 stycznia br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odbyło się spotkanie roboczo-dyskusyjne dotyczące projektu „Wykorzystanie teledetekcji do Zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojciech Kędzia – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Robert Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii, Stanisław Sas – Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych ARiMR,  przedstawiciele ARiMR, GUS, IGIK, CBK oraz firm bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu pilotażowego – Konsorcjum: SmallGIS Sp. z o.o. oraz ProGea 4D Sp. z o.o., recenzent projektu (podmiot zewnętrzny) – Orbitile Sp. z o.o.

Podczas wydarzenia podpisane zostało porozumienie pomiędzy GUS i KOWR, dotyczące współpracy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań teledetekcyjnych do szerokiego zakresu monitorowania produkcji rolnej na terenie całego kraju.

Zwracając się do uczestników spotkania Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR powiedział m.in.: – Projekt pokazał, że można pomiędzy różnymi instytucjami i w różnych instytucjach  współpracować między sobą w celu podnoszenia efektywności wykorzystania środków publicznych.

Projekt ma na celu stworzenie w pełni automatycznego i kompleksowego cyfrowego systemu monitorowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą, wymoknięciami i wymarznięciami; wdrożenie systemu monitorowania upraw, na podstawie synergii danych satelitarnych i meteorologicznych w rolnictwie, m.in. w zakresie użytkowania nieruchomości, suszy rolniczej, wymoknięć, wymarznięć; wdrożenie procesu decyzyjnego w zakresie obniżenia umorzenia czynszu dzierżawnego poprzez wsparcie komisji ds. szacowania strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; zastąpienie systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych na system dokładny, automatyczny i zwalidowany.

Podczas spotkania omówione zostały techniczne informacje związane z realizacją projektu pilotażowego, m.in. zastosowane oprogramowania, przetwarzane dane, używane parametry. Poruszono również problemy, z którymi spotkał się wykonawca podczas realizacji projektu oraz wstępne założenia projektu docelowego pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych”, do którego realizacji przygotowuje się obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Aktualności