Paszportyzacja polskiej żywności – zawarcie umowy - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja polskiej żywności – zawarcie umowy

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - PIB zawarła umowę na testowe wdrożenie systemu dla śledzenia zdarzeń w produkcji ziemniaka w ramach realizowanego pilotażowego projektu Paszportyzacja Polskiej Żywności, koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

NASK–PIB w wyniku negocjacji z firmą Agri Solutions Sp. z o.o., zwycięzcą nieograniczonego jednoetapowego konkursu, zawarł umowę na wdrożenie systemu u pięciu uczestników pilotażu produkujących i przetwarzających ziemniaki.

Umowa obejmuje także dostarczenie: czujników, urządzeń, narzędzi zbierania i śledzenia danych, interfejsów umożliwiających przekazywanie niezbędnych danych do pilotażowego systemu w NASK–PIB i technologii potwierdzających autentyczność danych i produktów, a także zasilenie systemu danymi archiwalnymi oraz bieżącymi.

Ponadto, Agri Solutions Sp. z o.o. zobowiązał się do utrzymania systemu w trakcie trwania prac badawczych w projekcie, przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych oraz do bieżącej współpracy z NASK - PIB w zakresie opisywania wyników badań, rekomendacji, wskazówek i kierunków rozwoju docelowego systemu Paszportyzacja polskiej żywności. Wartość umowy wynosi 280 000 zł netto (344 400 zł brutto). Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dabe40-7160-0654-933b-2400118134a7

System dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny i wołowiny

W następnym kroku przeprowadzone zostaną konsultacje rynkowe, a następnie konkursy dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego dla rynków mięsa wieprzowego i mięsa wołowego. Więcej informacji na ten temat, w tym ogłoszenie konsultacji i konkursów, już wkrótce.

Paszportyzacja polskiej żywności

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”.

Budowany system IT udostępni szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym, przede wszystkim dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z aktualnie działającymi bazami referencyjnymi. Po jego wdrożeniu polski sektor rolno-spożywczy może zyskać system IT, w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne dane o produkcie rolno-spożywczym.

Zleceniobiorcą Pilotażu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, tj. w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nadzorowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych tutaj: https://www.kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/paszportyzacja-polskiej-zywnosci.

 

Aktualności