Paszportyzacja polskiej żywności – zaproszenie do udziału w konkursie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Paszportyzacja polskiej żywności – zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy producentów rozwiązań informatycznych wspierających produkcję i przetwórstwo żywności do udziału w konkursie pn. „System dla śledzenia zdarzeń w produkcji wieprzowiny oraz w produkcji wołowiny”.

Celem nieograniczonego, jednoetapowego konkursu jest wybór najlepszej koncepcji rozwiązania dla monitorowania zdarzeń występujących podczas cyklu produkcyjnego mięsa wieprzowego oraz wołowego i wdrożenie tego rozwiązania u uczestników pilotażu, który jest realizowany w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie mechanizmu umożliwiającego sprawne i jak najbardziej automatyczne gromadzenie zdarzeń i przekazywanie tych informacji do systemu centralnego.

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 12 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdzie szacowana wartość umowy wynosi 2,5 mln zł netto (3,075 mln zł brutto).

Termin składania rozwiązań mija 28 marca 2023 r., o godzinie 11.00!

 

Konkurs został opublikowany na Platformie zakupowej NASK: https://nask.eb2b.com.pl

– pełna dokumentacja przedmiotowego postępowania znajduje się pod linkiem:

https://nask.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/387352/system-dla-sledzenia-zdarzen-w-produkcji-wieprzowiny-oraz-w-produkcji-wolowiny

Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, tj. Zleceniobiorca Pilotażu w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności koordynowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nadzorowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności