Nagroda im. Ks. Bp. Romana Andrzejewskiego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nagroda im. Ks. Bp. Romana Andrzejewskiego

Po raz dziewiętnasty, w rezydencji Metropolity Warszawskiego Ks. Kardynała Kazimierza Nycza odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Ks. Bp. Romana Andrzejewskiego 2022. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentował Dyrektor Generalny KOWR Waldemar Humięcki.

Laureatem nagrody za rok 2022 został Janusz Byliński, były minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, działacz NSZZ RI „Solidarność”, organizator, wspólnie z rolnikami z Zakroczymia, pierwszej Duszpasterskiej Wspólnoty Rolników oraz organizator pierwszych Dożynek Jasnogórskich w 1982 r., obecnie Prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

Dziękując za tak prestiżowe wyróżnienie Laureat powiedział m.in.: – Jeszcze nikt nie przechodził zmian od komunizmu do demokracji. Dlatego w tamtym czasie, tak trudno było podejmować decyzje, bo nie było skąd wziąć wzorców. Członkowie kapituły podkreślali moje działania i zasługi, ale to nie były moje działania. To robiliśmy zawsze w grupie. Przyjmuję tę nagrodę jako przedstawiciel środowiska Solidarności rolniczej i duszpasterskich wspólnot rolników, bo to duszpasterstwo tworzyli ludzie z całej Polski i bohaterowie – księża, którzy nie uginali się pod presją działania Służby Bezpieczeństwa.

Nagroda im bp. Romana Andrzejewskiego przyznawana jest osobom zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast.

Waldemar Humięcki w swoim wystąpieniu zauważył, że wspólną cechą dotychczasowych  laureatów było zaangażowanie w działalność mającą na celu przemianę i rozwój polskiej wsi, a do najważniejszych zadań należało poszanowanie prawa do własności ziemi, swobodny obrót nią oraz rozwój gospodarstw rodzinnych. Zwrócił uwagę, że zadania te wpisują się dzisiaj w politykę rolną przyjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej realizację powierzono Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Jednym z priorytetów tej polityki jest wzmacnianie rodzinnych gospodarstw rolnych. Dlatego oferta KOWR dotycząca rozdysponowania państwowych gruntów rolnych skierowana jest głównie do rolników indywidualnych chcących powiększyć lub utworzyć gospodarstwa rodzinne.

– Taki jest również cel nagrody imienia Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego: dbanie i troska o rozwój gospodarstw rodzinnych. A laureaci nagrody mają stanowić przykład pracy pozytywnej i być dowodem dla rolników, że ich praca na roli jest bardzo ważna i odpowiedzialna – gwarantuje społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe – zakończył Dyrektor Generalny KOWR.

Nagroda im bp. Romana Andrzejewskiego ustanowiona została w 2004 r. przez Fundację Solidarna Wieś i „Tygodnik Rolników Obserwator”. Na nagrodę składa się dyplom, statuetka w kształcie kłosów zboża i nagroda pieniężna. Partnerem tegorocznego wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Aktualności