Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2018 w Poznaniu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 2018 w Poznaniu

Podczas Międzynarodowych Targów POLAGRA PREMIERY w dniach 18-21 stycznia 2018 roku wspólne stoisko zaprezentował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z 8 strategicznymi Spółkami hodowli roślin i nasiennictwa. KOWR reprezentowali: Witold Strobel – Dyrektor Generalny KOWR oraz Andrzej Sutkowski – Zastępca Dyrektora Generalnego.

Na stoisku resortowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowane były aktualne oferty sprzedaży i dzierżawy gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podczas targów przyznane zostały Złote Medale Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY 2018. Statuetki Laureatom wręczał Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu MRiRW. Wśród Złotych Medalistów w Kategorii Rośliny Uprawne znalazły się 4 Spółki KOWR:

  1.  DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. za odmiany roślin rolniczych: Groch siewny odmiana ARWENA; Pszenica jara odmiana GOPLANA; Pszenżyto ozime odmiana PORTO oraz Żyto ozime odmiana Dańkowskie GRANAT;
  2. Poznańska Hodowla Roślin Sp.  z o.o.  za odmiany roślin rolniczych: Łubin wąskolistny odmiana BOLERO oraz Pszenica ozima odmiana FORMACJA;
  3.  PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. za odmianę Buraka ćwikłowego BETAKO mieszaniec F1;
  4. „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. za odmianę Rzodkiewki SALSA F1.

Złote Medale zostały wręczone podczas uroczystej Inauguracji Targów POLAGRA PREMIERY 2018 i odebrali je Prezesi Zarządów Spółek oraz hodowcy, którzy są twórcami poszczególnych odmian.

Ponadto DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. otrzymała tytuł „Innowacyjna firma w rolnictwie” w inicjatywie „Innowacja w rolnictwie” w kategorii „Materiał siewny”, a Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. otrzymała medal ACANTHUS AUREUS za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym w realizacji strategii marketingowej.

 Łącznie Spółki KOWR otrzymały 9 Złotych Medali Targów POLAGRA PREMIERY 2018.

Podczas Targów Polagra Premiery pracownicy KOWR obsługujący stoiska podkreślali duże zainteresowanie rolników zarówno odmianami roślin rolniczych i ogrodniczych, jak i ofertami sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości Zasobu.  Spółki hodowlane Ośrodka oferowali kwalifikowany materiał siewny i sadzeniakowy najwyższej jakości, dostosowany do polskich warunków glebowych i klimatycznych. Szczególnym powodzeniem u rolników cieszą się następujące odmiany: Pszenżyta ozimego ROTONDO i Owsa jarego ROMULUS hodowli DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.,  bardzo  wczesna odmiana jadalna Ziemniaka TONACJA i średnio wczesny TAJFUN oraz odmiany skrobiowe JUBILAT i KASZUB. Wśród odmian roślin warzywnych, oprócz nowości nagrodzonych Złotymi Medalami, szczególną uwagę zwiedzających wzbudzła odmiana Buraka ćwikłowego ASTAR mieszaniec F1 oraz odmiany Marchwi: SALSA mieszaniec F1 i SAMBA mieszaniec F1 hodowli Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego „Polan” Sp. z o.o., a także odmiany Cebuli BILA i MAJKA oraz Kopru OLIWIER hodowli PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

Swoją ofertę odmianową podczas targów zaprezentowały następujące Spółki:  Poznańska Hodowla Roślin Sp.  z o.o. z siedzibą w Tulcach, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni, Małopolska Hodowla Roślin Sp.  z o.o. z siedzibą w Krakowie, Pomorska Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp.  z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp.  z o.o. z siedzibą w Straszkowie, PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp.  z o.o. z siedzibą w Zielonkach, „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Nochowie oraz Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „Polan” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Aktualności