Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dot. Wspólnej Polityki Handlowej UE - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dot. Wspólnej Polityki Handlowej UE

Informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące przeglądu unijnej polityki handlowej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do udziału w konsultacjach wszystkie zainteresowane podmioty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1058

Natomiast bezpośredni link do treści konsultacji to:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf

Konsultacje są otwarte do 15 września 2020 r. Każdy zainteresowany może przesłać odpowiedź bezpośrednio do Komisji Europejskiej na adres: trade-policy-review-2020@ec.europa.eu.

Aktualności