Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne

Jak co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizowało Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Polsce. 12 października 2018 roku podczas XI Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w Łodzi odbyło się jego podsumowanie.

W wydarzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowany był przez Zastępcę Dyrektora Generalnego KOWR Grzegorza Piętę oraz Zastępcę Dyrektora OT KOWR w Łodzi.

Ideą Konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. W ramach konkursu promowane są rozwiązania zarówno zmierzające do wzrostu sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego, jak też mające na celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku.  Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach „ekologia-środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Z gospodarstw ekologicznych w każdej z ww. kategorii Komisja na etapie krajowym dokonuje wyboru I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Laureatom konkursu puchary, dyplomy oraz nagrody finansowe wręczał m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Grzegorz Pięta. Dodatkowo wręczone zostały nagrody dla właścicieli gospodarstw którzy wyróżnili się w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Nagrodzone zostały również cztery Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako uhonorowanie pracy przy realizacji Konkursu na Najlepsze gospodarstwo Ekologiczne, w którym to kandydaci zostali laureatami na etapie centralnym (począwszy od 2008 roku).

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej, jest to obszar bardzo ważny, ale wymaga on ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego sektora produkcji. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne staje się trendem światowym. Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle wzrasta co wyraźnie widać przez wzrost popytu na produkty ekologiczne.        

Produkcja ekologiczna żywności opiera się w szczególności na zasadach i praktykach najkorzystniejszych dla środowiska, wysokim stopniu różnorodności biologicznej, ochronie zasobów naturalnych oraz stosowaniu wysokich standardów odnośnie warunków hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich. W celu popularyzacji tego sektora podejmowane są różnorakie działania wśród nich Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Inicjatywa ta pozwala zaprezentować zadbane gospodarstwa, troszczące się o ochronę środowiska, prezentujące szeroki asortyment owoców i warzyw, dbające o dobrostan zwierząt. Gospodarstwa ekologiczne często funkcjonują w połączeniu z prowadzoną działalnością agroturystyczną i są doskonałą wizytówką rozwijającego się polskiego rolnictwa.

Aktualności