Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” z udziałem KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” z udziałem KOWR

24 września br. w Grodnie, koło Międzyzdrojów, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo" poświęcona OZE i ochronie klimatu na obszarach wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, dyrekcja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na czele z Małgorzatą Gośniowską-Kolą, przedstawiciele węgierskiego ministerstwa rolnictwa oraz eksperci z polskich i węgierskich instytucji naukowych.

Podczas konferencji poruszona została m.in. problematyka transformacji energetycznej jako elementu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także innowacyjnych przedsięwzięć i technologii z zakresu OZE. Wydarzenie było również okazją do przybliżenia uczestnikom doświadczeń krajów Europy Środkowej we wdrażaniu i finansowaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi energetyki obywatelskiej, ochronie powietrza oraz klimatu.

Grzegorz Puda, który otwierał konferencję wspólnie z ministrem rolnictwa Węgier Istvanem Nagy’m zwrócił uwagę, że rolnictwo jest sektorem bardzo mocno uzależnionym od warunków klimatycznych i wrażliwym na zmiany i anomalie klimatyczne. Jednocześnie podkreślił, że zarówno Polska, jak i Węgry są krajami, w których  emisja ta należy do najniższych w Europie.

–  Zielony Ład niesie ze sobą szereg wyzwań związanych z ochroną środowiska i klimatu zachęcających rolników do włączenia się w ograniczenie zmian klimatycznych – podkreślił polski Minister odnosząc się do nowych unijnych propozycji. –  Trudno będzie sprostać nowym wyzwaniom bez odpowiedniej wiedzy i znajomości celu. We wszystkich krajach UE tworzona jest Strategia Wspólnej Polityki Rolnej mająca uwzględnić zarówno ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jak i wprowadzić praktyki przyjazne klimatowi. Warto wymieniać doświadczenia, zwłaszcza że rolnictwo na Węgrzech i w Polsce jest bardzo podobne, również co do wielkości gospodarstw –  dodał minister Grzegorz Puda.

Szef polskiego resoru rolnictwa zwrócił uwagę, że z rolniczego punktu widzenia najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii z odpadów rolniczych mogą  bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. –  Stąd szczególną uwagę przywiązujemy do energetyki wodnej i biogazowni rolniczych, które wciąż są niedoceniane – powiedział Minister. – Uważamy, że lokalne wytwarzanie energii na własne potrzeby to dobry kierunek rozwoju, aby efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące lokalnie zasoby OZE takie, jak: odpady z produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu żywnością, woda, wiatr, słońce czy źródła geotermalne – dodał Grzegorz Puda.

Konferencja w Grodnie, której temat przewodni brzmiał „OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich – doświadczenia krajów Europy Środkowej" składała się z dwóch paneli dyskusyjnych. W pierwszym podjęto temat doświadczeń krajów Europy Wschodniej we wdrażaniu i finansowaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi energetyki obywatelskiej, ochronie powietrza i klimatu. W drugim panelu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. W tej części dyskusji, z ramienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, głos zabrał Zastępca Dyrektora Generalnego Michał Wiśniewski, który już na samym wstępie przyznał, że nie ma innowacji bez edukacji. – Musimy szeroko uświadamiać rolników o korzyściach jakie płyną z OZE. To również ogromna szansa dla lokalnych samorządów, chociażby poprzez wpływy z nowych podatków do budżetu – tłumaczył Michał Wiśniewski.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Agro Promotion oraz Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 

Aktualności