Komisja Europejska opublikowała dwa dodatkowe zaproszenia do składania propozycji programów promocyjnych: - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Komisja Europejska opublikowała dwa dodatkowe zaproszenia do składania propozycji programów promocyjnych:

W nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, jak również w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w związku z kryzysem w wyniku pandemii COVID-19, Komisja Europejska opublikowała dwa dodatkowe zaproszenia do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych w roku 2020, tj. propozycji programów „prostych” oraz programów „wielonarodowych” (czyli takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich).

W obu zaproszeniach określony został budżet, priorytety tematyczne, szczegółowe cele, harmonogram prac, kryteria kwalifikowalności, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Ostateczny termin składania wniosków dotyczących obu typów programów promocyjnych upływa 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 17.00.

Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu.

Komisja Europejska oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

Zaproszenia do składania propozycji  programów oraz szczegółowe informacje, zamieszczone są pod poniżej wskazanymi adresami:

https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-commission-launches-two-additional-calls-promotion-programme-proposals-2020-jun-30_en

programy wielonarodowe:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-multi-2020-crisis_en.pdf

programy proste:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf

Aktualności