IV Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Gwórznie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

IV Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Gwórznie

2 lipca 2022 r. w Górznie odbył się IV „Mazowiecki Kongres Kół Gospodyń Wiejskich”, któremu towarzyszył Piknik z PRODUKTEM POLSKIM oraz powiatowy etap konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich „Bitwa Regionów”. W wydarzeniu wziął udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

W programie wydarzenia znalazły się prelekcje, panele tematyczne oraz występy zespołów ludowych. Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swoje popisowe potrawy, lokalne smakołyki oraz rękodzieło ludowe.

Rola Kół Gospodyń Wiejskich

Wicepremier Kowalczyk podczas otwarcia kongresu, nad którym sprawuje honorowy patronat, podziękował Kołom Gospodyń Wiejskich (KGW) za ich cenny wkład w podtrzymywanie dziedzictwa kulinarnego i kulturalnego. Szef resortu rolnictwa podkreślił rolę kół w podtrzymywaniu tradycji i scalaniu życia społecznego mieszkańców wsi.

„Bitwa Regionów” – rozstrzygnięcie etapu powiatowego

W trakcie kongresu nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu dla KGW „Bitwa Regionów” powiatu garwolińskiego.

Trzy pierwsze miejsca zajęły następujące potrawy:

  • 1 miejsce – polędwiczka wieprzowa, KGW w Melanowie;
  • 2 miejsce – pyzy, KGW w Kawęczynie;
  • 3 miejsce – golonka w piwie, KGW w Stefanowie.

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez KOWR. W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Wicepremier MRiRW Henryk Kowalczyk, Senator RP Maria Koc oraz Zbigniew Sobieraj, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Aktualności