II Kongres Produkcji Podstawowej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

II Kongres Produkcji Podstawowej

W Warszawie, 27 października br., odbył się II Kongres Produkcji Podstawowej. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji KOWR Anna Mączka.

Celem II Kongresu Produkcji Podstawowej było przedstawienie przekrojowych problemów w polskiej produkcji rolniczej. Poruszona została problematyka jakości produkcji, potrzeby większego jej zrównoważenia, wpływu unijnych strategii: Zielonego Ładu i Strategii od Pola do Stołu oraz działań przyjętych w Krajowym Planie Strategicznym, na przyszłość produkcji podstawowej. Omówione zostały wyzwania stojące przed rolnictwem i produkcją żywności w aktualnej sytuacji geopolitycznej, w tym w związku z wojną w Ukrainie.

Powitania uczestników i otwarcia sesji plenarnej dokonali: Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Marian Sikora, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Marcin Wroński.

Marcin Wroński, przedstawił zebranym „Nowe spojrzenie na rozwój polskiego biznesu żywnościowego. Mówił m.in. o znaczeniu patriotyzmu konsumenckiego. Podkreślił, że KOWR prowadzi działalność uświadamiającą polskiego klienta. Zachęca, aby ten sięgał po żywność wytworzoną przez naszych producentów i z naszych produktów. – Jednym z głównych zadań działań promocyjno-informacyjnych KOWR jest popularyzacja żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie spożycia żywności produkowanej w kraju – poinformował Marcin Wroński.

W tym kontekście nawiązał do zakrojonej na szeroką skalę kampanii promującej produkty vege. Zwrócił uwagę, na konieczność edukacji młodego pokolenia, aby wybierali rodzime produkty, gdyż na tym właśnie polega patriotyzm konsumencki.

Dyrektor Wroński wziął także udział w debacie pt. „Produkcja podstawowa wobec europejskich i światowych wyzwań, jakie powinny być nasze zachowania”.

W kolejnym panelu, do którego zaproszona została Anna Mączka, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji KOWR, uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie: „Co da nam paszportyzacja żywności?” Anna Maczka poinformowała co będzie zawierał paszport i na czym polega paszportyzacja.

Projekt przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie
i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. C
hodzi o to, aby konsument (ale nie tylko) wiedział, skąd pochodzi konkretny produkt rolno-spożywczy. Dzięki temu projektowi możliwe będzie zidentyfikowanie żywności, a dokładnie jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana – wyjaśniła.

Uczestnicy panelu poinformowali, że z paszportyzacji korzyści będą mieli zarówno hodowcy, producenci i przetwórcy produktów rolno-spożywczych, gdyż dotrą do konsumentów, jak i sami konsumenci bo będą mogli prześledzić cały proces ich produkcji.

Warto odnotować, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uczestniczył też w poprzedniej edycji Kongresu Produkcji Podstawowej.

Aktualności