Hołd mieszkańcom Polskiej Wsi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Hołd mieszkańcom Polskiej Wsi

Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Zastępca Dyrektora Generalnego Marcin Wroński, oraz Janusz Niedziela i Hanna Myjak uczcili Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej składając wiązankę pod Pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet.

12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów w woj. świętokrzyskim. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Aktualności