Gala klastrów energii - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Gala klastrów energii

Konferencja dotycząca odnawialnych źródeł energii, spółdzielni energetycznych i projektów parasolowych odbywa się w dniach 16-17 listopada br. w Józefowie. W Gali Klastrów Energii wzięli udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w tym przedstawiciel KOWR Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Innowacji.

W trakcie konferencji poruszono temat spółdzielni energetycznych, któremu poświecono dwa wystąpienia – przedstawiciela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizatorów gali. Podkreślono, że spółdzielnie energetyczne to odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Wskazano także na możliwość otrzymania dotacji na dokumentację już na etapie zakładania spółdzielni energetycznej oraz na korzyści wynikające ze spółdzielczości.

Na otwarcie konferencji, list skierowany do uczestników wydarzenia w imieniu Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odczytał Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji. W liście Dyrektor Generalny Waldemar Humięcki zwrócił uwagę na stopniową transformację energetyczną za pomocą energetyki rozproszonej. Zauważył, że obszary wiejskie zajmują ok. 90% powierzchni naszego kraju i zamieszkuje je ok. 40% społeczeństwa. Są to tereny z ogromnym potencjałem do rozwoju odnawialnych źródeł energii, a tym samym uzyskania niezależności energetycznej. Dlatego KOWR od kilku lat podejmuje wysiłek, żeby w jak największym stopniu wspierać rozwój tego potencjału.

W trakcie konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenia ze spółdzielni energetycznych

Od 21 września do 18 października 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował dla przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję uzyskać informacje na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców. Zapoznali się również z technicznymi aspektami funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji oraz przykładowym modelem spółdzielni energetycznej, a także korzyściami wynikającymi z jej funkcjonowania.

Szkolenia przeprowadzono w każdym z 16 województw. W wydarzeniach wzięło udział blisko 700 osób. Więcej informacji na temat działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich prowadzonych przez Departament Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można znaleźć na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne

Aktualności