„Dotacje dla rolnictwa” – podsumowanie webinarium - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Dotacje dla rolnictwa” – podsumowanie webinarium

W dniach 15-16 lipca br. odbył się webinar pt. „Dotacje dla rolnictwa”. Wydarzenie było objęte patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Webinaria organizowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których partnerem została Grupa Azoty skierowane było do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi. Omówiono w nim bieżące działania najważniejszych instytucji działających na rzecz rolnictwa.

Przedstawiciel ARiMR przybliżył zasady przyznawania wsparcia na Modernizację gospodarstw rolnych, Wiceprezes KRUS omówił wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz możliwości rehabilitacji rolników po przebytej chorobie COVID-19.

Panel z wystąpieniami ekspertów KOWR, w którym uczestniczyły Departamenty Interwencji Rynkowych oraz  Innowacji reprezentowane przez dyrektorów Michała Wójciaka i Mateusza Balcerowicza dotyczył m.in. wsparcia rynku produktów pszczelich, monitorowania rynku wina oraz działań informacyjno-promocyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Przedstawiciele KOWR poinformowali m.in., że program wsparcia produktów pszczelich funkcjonuje od 17 lat, podczas których wydano 250 mln zł, a w mijających 2 latach wydatkowane zostanie ok. 46 mln zł. Pomoc mogą otrzymać związki, stowarzyszenia i zrzeszenia pszczelarzy, ich spółdzielnie i grupy producenckie, a dofinansowane mogą być m.in. edukacja, zakup sprzętu, pszczół, a także urządzeń i leków.

Na działania promujące odnawialne źródła energii również można otrzymać pewne ulgi. Biogazownie rolnicze mogą liczyć na niskooprocentowane kredytowanie, szkolenia, a także wsparcie przy tworzeniu spółdzielni energetycznych.

Webinar był transmitowany na żywo z centrali ARiMR. Wzięło w nim udział ok. 6 tys. osób. Szczegóły na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/dotacje-dla-rolnictwa-podsumowanie-webinarium.html.

Aktualności