Dni Pola Nagradowice 2019 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Dni Pola Nagradowice 2019

W Nagradowicach, w dniu 7 czerwca 2019 r. , odbyły się Dni Pola Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 900 osób z kraju i zagranicy, które miały okazję zwiedzić Oddział Produkcyjno-Nasienny i Stację Hodowli Roślin w Nagradowicach i zobaczyć miejsce hodowli nowych odmian i produkcji materiału siewnego.

Najważniejszym punktem wydarzenia było otwarcie najnowocześniejszej linii do zaprawiania nasion oraz premiera nowej koncepcji prezentacji odmian na polach demonstracyjnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Michał Dembiński, Dyrektor Gabinetu Wojewody Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Marek Szczygielski, doradca MRiRW oraz Czesław Janikowski, Prezes Zarządu PHR. Towarzyszyło temu odsłonięcie certyfikatu Europejskiej Gwarancji Jakości Zaprawiania Nasion, który niedawno został przyznany Poznańskiej Hodowli Roślin. Certyfikat ten potwierdza, że Spółka może świadczyć usługi zaprawiania, inkrustrowania i otoczkowania nasion, na światowym poziomie jakości, w takich grupach roślin jak pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, groch, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe i owies.

W 2019 r. w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Nagradowicach oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych w Europie linii do zaprawiania i pakowania nasion. W jej skład wchodzi m.in. innowacyjna zaprawiarka porcjowa Petkus CM300, która jest jedną z nielicznych takich maszyn w Europie, a pierwszą tego typu w Polsce. Umożliwia ona zaprawianie, otoczkowanie, a także inkrustację nasion zbóż, buraków, rzepaku i kukurydzy na najwyższym światowym poziomie.

Ważnym punktem wydarzenia było zwiedzanie Oddziału Produkcyjno-Nasiennego, Stacji Hodowli Roślin oraz specjalnie na tą okazję przygotowanych poletek z odmianami roślin uprawnych. W nowatorski sposób zaprezentowano 55 odmian roślin uprawnych, w tym 20 poletek z odmianami i mieszankami zbóż, 19 poletek roślin strączkowych, 14 poletek traw, gorczycę białą oraz facelię. Na poletkach hodowcy ze Stacji Hodowli Roślin w Nagradowicach, Wiatrowie i Antoninach opowiadali o odmianach oraz obiecujących rodach, które w najbliższych latach mogą zostać zarejestrowane jako nowe odmiany.

Aktualności