Agro OZE: zakończono szkolenia dotyczące spółdzielni energetycznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Agro OZE: zakończono szkolenia dotyczące spółdzielni energetycznych

Od 21 września do 18 października 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował dla przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich.

Patronat Honorowy nad szkoleniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzenia, w formie on-line, były realizowane na zlecenie KOWR przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Szkolenia miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
  • Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
  • Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli okazję uzyskać informacje na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców. Zapoznali się również z technicznymi aspektami funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji oraz przykładowym modelem spółdzielni energetycznej, a także korzyściami wynikającymi z jej funkcjonowania.

Szkolenia przeprowadzono w każdym z 16 województw. W wydarzeniach wzięło udział blisko 700 osób. Spotkania były otwierane przez Pana Rafała Romanowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Waldemara Humięckiego, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Więcej informacji na temat działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich prowadzonych przez Departament Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można znaleźć na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne.

Aktualności