Agro OZE: trwają zapisy na szkolenia ze spółdzielni energetycznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Agro OZE: trwają zapisy na szkolenia ze spółdzielni energetycznych

Do 18 października 2022 r. będą prowadzone bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w tych wydarzeniach.

Patronat Honorowy nad szkoleniami objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Szkolenia, w formie on-line, są realizowane w okresie od 21 września do 18 października 2022 r. na zlecenie KOWR przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Przed nami jeszcze 10 szkoleń ze spółdzielni energetycznych. Szczegółowy harmonogram najbliższych spotkań wygląda następująco:

1.

Dolnośląskie

3.10.2022

2.

Pomorskie

4.10.2022

3.

Podkarpackie

5.10.2022

4.

Podlaskie

6.10.2022

5.

Śląskie

10.10.2022

6.

Wielkopolskie

11.10.2022

7.

Kujawsko-pomorskie

12.10.2022

8.

Mazowieckie

13.10.2022

9.

Lubelskie

17.10.2022

10.

Warmińsko-mazurskie

18.10.2022

 

Szkolenia mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Czym jest spółdzielnia energetyczna i jak ją założyć?
  • Czy gmina może stać się członkiem spółdzielni energetycznej?
  • Jakie korzyści dla gminy i społeczności lokalnej wynikają z założenia spółdzielni energetycznej?

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przesłanego w zaproszeniu na adres urzędu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Weroniką Robionek, mail: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl, tel. 505 265 258.

Za nami już 6 szkoleń ze spółdzielni energetycznych

Dotychczas zostały przeprowadzone szkolenia w województwach: opolskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, lubuskim, łódzkim i małopolskim, na które zarejestrowało się 331 przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Ostatecznie, w wydarzeniach wzięło udział 267 osób. Spotkania są otwierane przez, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemara Humięckiego.

W trakcie szkolenia uczestniczy mają okazję uzyskać informacje m.in. na temat działalności spółdzielni energetycznych jako nowych podmiotów na polskim rynku energii oraz ich wpływu na możliwości rozwoju dla lokalnych samorządów, przedsiębiorstw, rolników i mieszkańców, technicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni energetycznych w kontekście optymalizacji autokonsumpcji, czy przykładowego modelu spółdzielni energetycznej oraz korzyści wynikających z jej funkcjonowania.

Wsparcie OZE w rolnictwie

Więcej informacji na temat działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich prowadzonych przez Departament Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można znaleźć na stronie internetowej KOWR: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne.

Aktualności