Agro OZE: szkolenie dla spółek KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Agro OZE: szkolenie dla spółek KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizował szkolenie dotyczące możliwości zagospodarowania odchodów zwierzęcych poprzez ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w mikrobiogazowniach rolniczych. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Szkolenie odbyło się w dniach 20 – 21 października 2022 r. w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). W trakcie wydarzenia uczestnicy odwiedzili mikrobiogazownię rolniczą, funkcjonującą w gospodarstwie rolnym w Starczowie, należącym do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. W szkoleniu wzięło udział 36 osób.

Podstawowym celem szkolenia było przedstawienie zagadnień związanych z:

  • doborem odpowiedniego rodzaju instalacji mikrobiogazowni rolniczej przy uwzględnieniu zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa oraz ilości powstających w nim odpadów,
  • praktycznymi aspektami funkcjonowania mikrobiogazowni rolniczych,
  • nakładami inwestycyjnymi, jakie należy ponieść na ten cel, oraz okresem zwrotu inwestycji,
  • podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania ww. technologii,
  • dostępnymi systemami wsparcia finansowego dla tego typu inwestycji.

Mikrobiogazownia rolnicza to instalacja o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW. Aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada dane o 35 takich instalacjach w Polsce.

Więcej informacji na temat działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich prowadzonych przez Departament Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można znaleźć na stronie internetowej KOWR:https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/dzialania-informacyjno-promocyjne

Aktualności