Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Pobierz:

Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych w 2020 r. (.pdf)

Polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-listopad 2020 r. (.pdf)

 Polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-październik 2020 r. (.pdf)

 Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Wielką Brytanią (.pdf)

 Polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-sierpień 2020 r. (.pdf)

 Eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Wielkiej Brytanii w okresie styczeń-lipiec 2020 r. (.pdf)

Polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-lipiec 2020 r. (.pdf)

Polski eksport produktów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu 2020 r. (.pdf)

Polski handel zagraniczny serami i twarogami w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. (.pdf)

 Handel zagraniczny produktami mięsnymi w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. (.pdf)

 Polski eksport rolno-spożywczy w pierwszym kwartale 2020 r. (.pdf)

 Raport o handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolno-spożywczymi w 2019 r. (.pdf)

 Polski handel produktami mlecznymi w 2019 r. (.pdf)

 Polski handel produktami mięsnymi w 2019 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny zbożami pierwszej połowie sezonu 2019/2020 (.pdf)

 Polski eksport rolno-spożywczy w 2019 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-październik 2019 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z Niemcami w 2018 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-listopad 2018 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-sierpień 2018 r. (.pdf)

 Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2017 r. (.pdf)

 Analiza handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi w 2016 r. KOWR (.pdf)

PDF Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2015 r. (.pdf)

PDF Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z USA w latach 2009-2013 i w okresie I-VII 2014 r. (.pdf)