Ceny i wskaźniki do wyliczenia wysokości należnego czynszu w terminach płatności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Ceny i wskaźniki do wyliczenia wysokości należnego czynszu w terminach płatności

Czynsz w umowach dzierżawy ustalany jest najczęściej jako równowartość odpowiedniej ilości pszenicy albo jako suma pieniężna. W każdym przypadku czynsz jest płatny za półrocze roku kalendarzowego z dołu.

1.    Jeżeli czynsz w umowie określony został w decytonach pszenicy, to należność do zapłaty wylicza się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającego termin płatności, przyjmując do wyliczeń połowę rocznej stawki czynszu.
2.    Jeżeli czynsz w umowie wyrażony jest w mierniku pieniężnym, to począwszy od drugiego terminu płatności podlega on waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności.

Przedstawione w tabeli wskaźniki są publikowane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w obwieszczeniu Prezesa GUS, w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego.