Wzory dokumentów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów 

Informacje i załączniki wymagane do wniosku o zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie/zbycie nieruchomości rolnej o której mowa w art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. [Dz. U. 2012.803 z późn. zm.]