Wzory dokumentów - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wzory dokumentów

Przykładowe wzory dokumentów

 

Wnioski o zgodę Dyrektora Generalnego KOWR powinny być kierowane do właściwych oddziałów terenowych KOWR, ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem obrotu.