Podstawy prawne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Podstawy prawne

Data modyfikacji: 23.05.2018 r.

  1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030640592
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/106/1
  3. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 585 ze zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000585
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1257/1
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093