Wydarzenia instytucji zewnętrznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydarzenia instytucji zewnętrznych

Spotkania b2b podczas targów Free From Functional Food EXPO 2020 w Amsterdamie, 24-25.11.2020

 

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Free From Functional & Health Ingredients Matchmaking 2020, która odbędzie się 24-25 listopada 2020 r. w Amsterdamie w Holandii.

Giełda kooperacyjna organizowana jest podczas Free From Functional Food EXPO [ www.freefromfoodexpo.com ]. Udział w wydarzeniu umożliwi polskim przedsiębiorcom nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą.

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczej, w szczególności:

 • żywność bezglutenowa, bez laktozy, bez cukru,
 • żywność z przeznaczeniem dla wegan,
 • żywność funkcjonalna,
 • żywność i odżywki dla sportowców,
 • suplementy diety i witaminy.

Zainteresowani udziałem w giełdzie kooperacyjnej proszeni są o zapoznanie się z informacjami i warunkami udziału w wydarzeniu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie giełdy kooperacyjnej: https://free-from-functional-food-expo.b2match.io/

Udział w giełdzie jest bezpłatny (w przypadku rezygnacji z udziału bez wcześniejszego poinformowania organizatora o tym fakcie, uczestnik zostanie obciążony kwotą 75 EUR).

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Promianowska z PARP, e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Pełna informacja na temat giełdy kooperacyjnej dostępna jest na stronie PARP: https://www.een.org.pl/component/content/article/59214:branza-spozywcza-spotkania-b2b-podczas-targow-free-from-functional-food-expo-2020-w-amsterdamie

 

Nowe stawki celne wprowadzone przez władze Królestwa Arabii Saudyjskiej

 

Główny Inspektorat Weterynarii przekazał informację otrzymaną z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rijadzie, iż w związku z podjętymi przez władze Królestwa Arabii Saudyjskiej działaniami mającymi na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałaniem wzrostu deficytu budżetowego kraju, władze saudyjskie wprowadziły wzrost stawek celnych obejmujących m.in. produkty pochodzenia zwierzęcego.  Szczegółowe informacje nt. nowych stawek celnych (pierwsza kolumna od lewej strony), które obowiązują od 10 czerwca br., znajdą Państwo w załączonym poniżej dokumencie.

 

 

Przetarg Ministerstwa Obrony Królestwa Marokańskiego na dostawę mrożonego mięsa wołowego hallal

 

Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Maroko przekazała informację o możliwości przystąpienia polskich firm do przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Królestwa Marokańskiego na dostawę mrożonego mięsa wołowego hallal.

 

Szczegóły dotyczące przetargu:

 

Oferty można składać do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 10:00.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących przetargu, zachęcamy do kontaktu z Panią Katarzyną Węzowską, II Sekretarz w Ambasadzie RP w Maroko.   

Katarzyna Węzowska
Deuxième secrétaire
Section politique et économique
Ambassade de la République de Pologne au Maroc
23, av. Oqbah, BP RP 425, Rabat, Maroc
Tél.: +212 5 37 77 17 94
Fax: +212 5 37 77 85 66
www.rabat.mfa.gov.pl

 

 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand  - konkurs na dofinansowanie

 

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pojawiła się informacja o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3 POIR: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

 

Termin naboru wniosków o dofinansowanie:  11 lutego 2020 r. - 11 marca 2020 r.

 (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

 

 • Cel konkursu: sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych
 • Maksymalne dofinansowanie:  425 670 zł
 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane): do 1 000 000 zł

             Szczegółowe zestawienie kosztów kwalifikowanych znajdziesz w Dokumentach (Regulamin konkursu)

 • Wkład własny: minimum 15%
 • Miejsce realizacji projektu: Polska, z wyłączeniem województwa mazowieckiego
 • Zasięg terytorialny projektu: Zagranica
 • Dla kogo: MŚP

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Roczny obrót

lub całkowity bilans roczny (w EUR)

Średnie

<250

≤50 mln

≤43 mln

Małe

<50

≤10 mln

≤10 mln

Mikro

<10

≤2 mln

≤2 mln

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne,
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której można dowiedzieć się jak wypromować swoją firmę za granicą.

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdą Państwo w załączonym pliku „Ogłoszenie o konkursie” oraz na stronie internetowej PARP pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty

 

Zobacz:

 

 

Akcelerator dla Branży Rolno-Spożywczej

 

Ministerstwo Rozwoju wraz z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. organizuje kolejną edycję akceleratora branżowego, tym razem dla branży rolno-spożywczej.

Spotkania będą okazją do podjęcia współpracy z Grupą PFR, jej partnerami, administracją publiczną oraz firmami z branży rolno-spożywczej. Celem programu jest zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa z PFR SA, identyfikacja i łagodzenie barier eksportowych w dialogu z Ministerstwem Rozwoju, a także zdobycie praktycznej wiedzy o narzędziach oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych na działania eksportowe w ramach oferty Grupy PFR.

Program kierowany jest do małych, średnich i dużych firm z branży rolno-spożywczej, które eksportują swoje towary za granicę bądź planują rozpoczęcie takich działań.

 

Projekt akceleratora branżowego to przedsięwzięcie składające się z 3 etapów:

 • Strefa Rozwiązań - to dwudniowe warsztaty, gdzie zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia finansowego i instytucjonalnego przez różne instytucje administracji publicznej, jak np. KOWR, MR, PFR, PARP, PAIH, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, KIG, MSZ czy ZBP. Przewidywana jest także obecność przedstawicieli innych instytucji administracji publicznej właściwej dla rolnictwa (np. GIW i PIORIN).
 • Strefa Dialogu - to możliwość przedstawienia postulatów branży dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych i/lub legislacyjnych.
 • Spotkania B2B pomiędzy przedsiębiorcami a odpowiednimi instytucjami z grupy PFR celem dopasowania oferty do konkretnej firmy.

 

Strefę Rozwiązań dla sektora rolno-spożywczego Ministerstwo Rozwoju organizuje w dniach 19 - 20 lutego br. w Warszawie. Strefa Dialogu także odbędzie się w Warszawie, natomiast spotkania B2B mogą odbywać się także w siedzibach firm.

Ministerstwo Rozwoju nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia (ale przewiduje catering podczas Strefy Rozwiązań i serwis kawowy przy pierwszych dwóch etapach projektu).  

 

Zobacz:

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne

 

Polska Agencja Inwestycji Handlu zaprasza Państwa do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, który ma na celu wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki. Maksymalna wysokość grantu dla jednego beneficjenta programu może wynieść 200 tys. zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt ma być realizowany do 2023 roku.

Obecnie (do 27 marca) PAIH prowadzi nabór firm zainteresowanych rynkami Indii, Australii i Izraela. Planowane są kolejne nabory, które mają obejmować przedsiębiorstwa zainteresowane ekspansją na rynkach m.in. Algierii, Egiptu, RPA, Indonezji, Korei Płd., Singapuru, Chin, Wietnamu, Japonii, USA i Kanady.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie www.paih.gov/pmt.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: pmt@paih.gov.pl

Prezentacja (.pdf)

 

 

KATAR - SYSTEM REJESTRACJI IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar poinformowała o nadchodzącym terminie uruchomienia elektronicznego systemu rejestracji importowanych produktów spożywczych do Kataru, który jest dostępny na stronach Ministerstwa Zdrowia Publicznego: https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx.

Za rejestrację odpowiadają katarscy importerzy. Zalecane jest natomiast upewnienie się przez polskie podmioty gospodarcze, że ich produkty zostaną przez katarskich partnerów w systemie odpowiednio wcześnie zgłoszone. Będzie to warunkować ich dopuszczenie do sprzedaży na rynku katarskim.

Termin rejestracji  produktów spożywczych - do kwietnia 2019 r., przy czym w przypadku produktów mleczarskich – od 30 listopada 2018 r.

Zobacz:

 

 

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów - Fundusz gwarancyjny POIR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – nowy instrument oferujący szerokie możliwości finansowania innowacyjnych projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), pn. „Gwarancja Biznesmax z dotacją”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze mikro-małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarancja Biznesmax jest gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Gwarancja może być stosowana jako:

 • wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego,
  w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej.
 • samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Warunki gwarancji:

 • prowizja za udzielenie gwarancji – 0 zł
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro
 • zakres: do 80% wartości kredytu
 • okres do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej
 • zabezpieczenie: weksel in blanco przedsiębiorcy
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów

Ulotka Biznesmax (.pdf)

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/