Wydarzenia instytucji zewnętrznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydarzenia instytucji zewnętrznych

Zaproszenie do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne

 

Polska Agencja Inwestycji Handlu zaprasza Państwa do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, który ma na celu wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki. Maksymalna wysokość grantu dla jednego beneficjenta programu może wynieść 200 tys. zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt ma być realizowany do 2023 roku.

Obecnie (do 27 marca) PAIH prowadzi nabór firm zainteresowanych rynkami Indii, Australii i Izraela. Planowane są kolejne nabory, które mają obejmować przedsiębiorstwa zainteresowane ekspansją na rynkach m.in. Algierii, Egiptu, RPA, Indonezji, Korei Płd., Singapuru, Chin, Wietnamu, Japonii, USA i Kanady.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie www.paih.gov/pmt.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: pmt@paih.gov.pl

Prezentacja (.pdf)

 

Zaproszenie do udziału w targach Warsaw Humanitarian Expo, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo, w Nadarzynie k. Warszawy.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza polskich przedsiębiorców, w tym polskich eksporterów żywności,  do udziału w targach Warsaw Humanitarian Expo.

Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas targów polscy przedsiębiorcy będą mieli wyjątkową możliwość spotkania i zaprezentowania swoich usług i towarów kluczowym decydentom rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych wartego kilkadziesiąt mld złotych  rocznie.  Patronat honorowy nad Międzynarodowymi Targami Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE2019) objął Prezydent RP  Andrzej Duda.  

Dotychczas polskie przedsiębiorstwa w bardzo niewielkim stopniu uczestniczyły w gigantycznym rynku organizacji międzynarodowych i globalnych podmiotów pozarządowych. Expo jest WYJĄTKOWĄ SZANSĄ dla poznania tego nieznanego, a jednocześnie bardzo atrakcyjnego rynku zbytu dla naszych towarów i usług.  Przejście kilku procedur, znajomość angielskiego i konkurencyjny cenowo ale przede wszystkim jakościowo produkt czy usługa, dają możliwość na znalezienie się w globalnej dystrybucji międzynarodowych agencji działających w obszarze pomocy rozwojowej czy humanitarnej.

Warto zauważyć, że pomoc humanitarna nie ogranicza się tylko do artykułów medycznych czy namiotów. To również żywność, a także maszyny rolnicze. Sektor Food and Farming był w 2017 r. piątym największym pod względem wartości segmentem zamówień organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ. W tym roku wartość zrealizowanych zamówień na żywność i napoje (ang.: Food and Beverage Products) wyniosła prawie 1,9 mld USD. Dodatkowo ponad 80 mln USD zostało przeznaczone na dostawy żywych zwierząt oraz roślin, kolejnych 40 mln USD na dostawy sprzętu rolniczego, a ponadto 33 mln USD na usługi rolne, leśne oraz z zakresu rybołówstwa. Powyższe liczby wskazują na duży potencjał dla współpracy polskich firm z branży rolno-spożywczej z organizacjami międzynarodowymi, a obecność na Expo przedstawicieli tych organizacji umożliwi pozyskanie dodatkowych informacji dla bieżących potrzeb i preferencji zakupowych bezpośrednio u źródła.

Do najważniejszych organizacji należących do systemu ONZ dokonujących w 2017 r. zamówień w sektorze Food and Farming należą m. in. WFP (ponad 1,4 mld USD), UNPD (ponad 400 mln USD), FAO (ponad 90 mln USD), UNRWA (ponad 80 mln USD) czy też UNDP (ponad 30 mln USD). W tym samym roku ponad 40% całego portfela zamówień publicznych ONZ w omawianym sektorze udzielono firmom z pięciu państw członkowskich, tj. z Turcji (ponad 266 mln USD), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ponad 255 mln USD), Panamy (ponad 130 mln USD), Singapuru (prawie 100 mln USD) oraz Nigerii (również prawie 100 mln USD).

Warto zaznaczyć, że w ramach największej pod względem wartości zakontraktowanej kategorii, tj. żywności i napojów, przedmiotem postępowań przetargowych były towary z powodzeniem eksportowane w dużych ilościach na rynki zagraniczne przez polskich producentów (zboża – ponad 600 mln USD, żywność wstępnie przygotowana i konserwowana – ponad 400 mln USD, suplementy żywnościowe – ponad 300 mln USD, świeże warzywa – ponad 240 mln USD, oleje jadalne i tłuszcze – prawie 180 mln USD). W pierwszej piątce państw dostarczających towary i usługi w omawianej kategorii znalazły się państwa takie jak: Panama czy Singapur, których potencjał gospodarczy i demograficzny w omawianym sektorze zapewne nie przewyższa odpowiedniego potencjału gospodarczego i demograficznego Polski.

Warsaw Humanitarian Expo daje możliwość uzyskania pełnego know-how niezbędnego do sprawnego poruszania się po wielomiliardowym rynku organizacji międzynarodowych, a jednocześnie bezpośredniego przedstawienia swej oferty towarów i usług oraz spotkania z przedstawicielami tych organizacji. 

Warsaw Humanitarian Expo składa się z 3 komponentów:

 1. Targi  - umożliwiające przedsiębiorcom bezpośrednie zaprezentowanie swojej oferty handlowej wąskiemu gronu kluczowych decydentów w obszarze zamówień publicznych organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Sektory wystawiennicze będą podzielone zgodnie z najważniejszymi wartościowo obszarami zamówień organizacji międzynarodowych: logistyka i komunikacja; medycyna; schronienie; bezpieczeństwo; żywność.
 2. Konferencja wysokiego szczebla - Responsible Business for Humanitarian Emergencies – z udziałem najważniejszych na świecie protagonistów pomocy humanitarnej.
 3. Warsaw Procurement Forum (WPF)  - cykl szkoleń i warsztatów nt. jak skutecznie brać udział w przetargach na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji międzynarodowych, w szczególności: zasad rejestracji, planowania dostaw, dobrych praktyk, case studies itp. W Forum wezmą udział przedstawiciele takich organizacji ONZ jak: FAO, WHO, UNHCR, UNDP, WFP ale też z Unii Europejskiej,  Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz organizacji pozarządowych. Przewidziana jest też możliwość rejestracji na spotkania B2B/B2G (face-to-face) z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia w tych organizacjach.

 

Jeszcze przed targami, organizatorzy EXPO przygotują webinaria szkolące uczestników Forum w zakresie procedur rejestracji i ogólnej wiedzy o systemie zamówień międzynarodowych, aby byli w pełni przygotowani do spotkań biznesowych.  

Koszty uczestnictwa w targach czy w Warsaw Procurement Forum są znacznie niższe niż na imprezach podobnej rangi w Nowym Jorku (EUPF) czy Dubaju (DIHAD).

Więcej informacji na temat targów,  w tym formularze rejestracyjne na poszczególne części WHE 2019 dostępne są pod adresem:  http://humanitarianexpo.com

 

Zaproszenie do udziału w targach Alimentaria & Horexpo w Lizbonie

 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Lizbonie oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza polskie firmy do udziału w międzynarodowych targach żywności, hotelarstwa i technologii dla przemysłu spożywczego Alimentaria & Horexpo, które odbędą się w dniach 24-26 marca 2019 roku w Lizbonie.

Targi Alimentaria & Horexpo są największym wydarzeniem targowym branży spożywczej na Półwyspie Iberyjskim i stanowią ważną platformę współpracy handlowej z krajami portugalskojęzycznymi.

W ramach udziału w wydarzeniu przedsiębiorcy będą mieli możliwość:

 • ekspozycji swoich produktów na polskim stoisku narodowym,
 • wykorzystania wspólnej przestrzeni stoiska do spotkań z kontrahentami,
 • zaprezentowania oferty firmy podczas spotkań B2B,
 • merytorycznego i językowego wsparcia w nawiązywaniu kontaktów handlowych na rynku portugalskim.

 

Rekrutacją i zgłoszeniami do udziału w targach zajmuje się Zagraniczne Biuro Handlowe w Lizbonie, które służy także szeregiem praktycznych uwag i wskazówek związanych z przygotowaniem się do targów.

https://portugal.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/291126,zaproszenie-do-udzialu-w-targach-alimentaria-horexpo-w-lizbonie.html

W przypadku zainteresowania udziałem w targach Alimentaria & Horexpo na polskim stoisku narodowym zapraszamy do rejestracji pod linkiem.

Więcej informacji o targach na stronie internetowej wydarzenia.

 

 

Zaproszenie do udziału w targach rolniczych AGROWORLD odbywających się w Tashkent w Uzbekistanie, w dniach 13-15 marca 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w targach AGROWORLD w dniach 13-15 marca 2019 r.

Targi AgroWorld odbywają się w mieście Tashkent, stolicy i największym mieście Uzbekistanu położonym nad rzeką Chirchiq na przedgórzu Tienszanu, głównym ośrodku przemysłowym
i kulturalno-naukowym kraju oraz jednym z największych miast Azji Środkowej. Jest to największa
w Uzbekistanie międzynarodowa wystawa maszyn rolniczych, sprzętu i materiałów dla produkcji
i przetwórstwa drobiu oraz produktów zwierzęcych oraz mieszanek paszowych.

W 2018 roku na powierzchni wystawienniczej 1 771 m2 105 firm z 17 krajów zaprezentowało różne produkty niezbędne w przedsiębiorstwach i gospodarstwach zajmujących się produkcją roślinną
i zwierzęcą, w tym:  sprzęt dla gospodarstw rolnych - 40%, sprzęt do budowy szklarni - 19%, magazynowanie zboża i podnośniki - 18%, zdrowie zwierząt - 9%, pasza i dodatki - 12%, maszyny rolnicze - 1%, materiał do sadzenia i nasiona - 1%.

 Z roku na rok targi AgroWorld cieszą się coraz większą popularnością, o czym świadczy zwiększająca się frekwencja, która w 2018 roku wyniosła około 6 000 osób (w porównaniu do ok. 4 500 osób
w 2017 roku).  Znaczna część osób zwiedzających przybyła na targi AgroWorld nie tylko z Uzbekistanu
i najbliższych regionów - Karakalpakstan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan - ale także z dalekich krajów, takich jak Hiszpania, Holandia, Korea Południowa i Turcja.

Zwiedzający targi to głównie przedsiębiorstwa kompleksu rolno-przemysłowego z różnych regionów Uzbekistanu - gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze, hodowle zwierząt gospodarskich
i drobiarskich, firmy zbożowe, itp.

W tym roku hasło przewodnie targów to: „Cały świat rolnictwa od pola do lady!”.
Ponadto będzie następujący podział tematyczny:
1. Pawilon nr 1
• nawozy, nasiona, sadzonki
• nawadnianie
• szklarnie, wyposażenie ogrodowe, logistyka
• sprzęt do siewu, uprawy i zbioru
• przechowywanie produktów rolnych
• chłodnie magazynowe
• przetwarzanie owoców i warzyw

2. Pawilon nr 2
• genetyka, hodowla zwierząt gospodarskich
• medycyna weterynaryjna, pasza
• pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich
• inkubatory, systemy klimatyzacji
• sprzęt do karmienia i opieki
• systemy pobierania próbek jaj
• sprzęt do dojenia
• ubój i recykling
• ziarno, przechowywanie, mielenie

Więcej informacji na temat targów AGROWORLD znajduje się na stronie internetowej targów:   www.agroworld.uz

 

 

Zaproszenie do udziału w targach AGROACTIVA odbywających się w Armstrong w Argentynie, w dniach 26-29 czerwca 2019

 

W imieniu Zagranicznego Biura Handlowego w Buenos Aires zapraszamy Państwa do udziału w targach AGROACTIVA w dniach 26-29 czerwca 2019 r., na których polskie firmy z sektora agroprzemysłowego będą mogły bezpłatnie korzystać z powierzchni targowo-wystawienniczej.

Koszty po stronie wystawców to przelot i zakwaterowanie oraz, ewentualnie, przesyłka materiałów promocyjnych firmy.

Targi Agroactiva odbywają się w mieście Armstrong, Prowincja Santa Fe, oddalonym o ok. 400 km od Buenos Aires. Jest to największe wydarzenie w Argentynie, skupiające przedstawicieli sektora agroprzemysłowego, technologii, produkcji maszyn i urządzeń, hodowli bydła, oraz firmy oferujące rozwiązania, usługi i produkty okołosektorowe. 

AgroActiva jest wiodącą wystawą w dziedzinie otwartych terenowych wystaw rolniczych w Argentynie, położoną w sercu obszaru produkcyjnego Pampa Húmeda.

Każdego roku około 200 tysięcy osób, bezpośrednio związanych ze środowiskiem wiejskim, zwiedza wystawę. W 2018 r. ok. 44,5% stanowili producenci, 19,7% kontrahenci, 13,5% hodowcy, 3,6% producenci mleka, 2,9% inżynierowie, 2,5% weterynarze a pozostałe 13,3% pracownicy, handlowcy i studenci.

Zwiedzający wystawę pochodzą ze wszystkich regionów produkcyjnych rolno-spożywczych w Argentynie (41,79% z Santa Fe; 27,22% z Córdoby; 16,25% z prowincji Buenos Aires; 9,74% z Entre Ríos; 2,3% w La Pampa, a pozostałe 2,7% z innych prowincji i innych krajów).

W targach AgroActiva corocznie uczestniczą producenci, biznesmeni lub urzędnicy rządowi z innych krajów. Do najważniejszych można zaliczyć kraje sąsiednie (Urugwaj, Paragwaj, Chile i Brazylię) oraz dużych światowych producentów, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, RPA.

Przy okazji tej 25-tej edycji AgroActiva 2019 Polska będzie gościem specjalnym wydarzenia, pierwszym krajem wyróżnionym w ten sposób spośród krajów z Pawilonu Międzynarodowego w nowej formule. Wybrani przedstawiciele polskich firm będą mogli wziąć udział w konferencji podczas targów w celu zaprezentowania możliwości biznesowych i współpracy między Polską i Argentyną. 

Więcej informacji na temat targów AGROACTIVA znajduje się na stronie internetowej targów:   https://www.agroactiva.com/agroactiva-2019/ 

 

Kontakt do Zagranicznego Biura Handlowego  Buenos Aires:

Karolina Barmuta – Kierownik

karolina.barmuta@paih.gov.pl

tel. +54 9 11 3309 7911

 

Olga Świderska - Ekspert

olga.swiderska@paih.gov.pl

tel. +54 9 11 2731 6620

 

 

PAIH zaprasza do uczestnictwa w największych targach spożywczych w Afryce Zachodniej SENEFOOD & SNEEPACK – Dakar, 19-22 marca 2019 r.

 

Senegal jest bramą do przeszło 100 milionowego rynku ośmiu państw Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej ze wspólną walutą i strefą wolnego handlu. We francuskojęzycznej Afryce jest drugi po Wybrzeżu Kości Słoniowej z średnim wzrostem gospodarczym 5,4%, w przeciągu ostatnich 5 lat.  Rynek przetwórstwa spożywczego w Senegalu otwiera duże możliwości dla inwestycji zagranicznych. Ogromny potencjał produkcyjny surowców pierwotnych (warzyw i owoców), prawie nieistniejący rynek przetwórstwa spożywczego i ogromny wolumen importu produktów spożywczych przetworzonych, otwiera duże możliwości dla polskich producentów i eksporterów.

W dniach 19-22 marca 2019 r. odbędą się w Dakarze Międzynarodowe Targi Spożywcze i Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego (SENEFFOD i SENEPACK). To największe takie wydarzenie w Afryce Zachodniej!

Podczas targów polskie firmy będą miały okazję uczestniczyć w spotkaniach B2B z firmami z Senegalu, Nigru, Mali, Gwinei, Gwinei Bissau, Burkiny Faso, Gambii czy Ghany.

Targi obejmują następujące sektory:

 • Producenci wyrobów mlecznych, słodyczy, kawy, makaronów, itd.
 • Maszyny do przetwarzania żywności
 • Producenci opakowań spożywczych i maszyn
 • Technologie recyklingowe dla opakowań
 • Surowce i produkty pośrednie dla opakowań
 • Usługi cateringowe/ restauracje
 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Siew i nawozy
 • Hodowla zwierząt
 • Dostawcy wyposażenia hotelowego
 • Przemysł rybny i mięsny
 • Mrożonki, wina, drób, produkty lokalne, owoce i warzywa
 • Transport, logistyka, magazynowanie

PAIH oferuje:

 • bezpłatne korzystanie ze stoiska PAIH podczas targów,
 • bazę danych firm senegalskich zajmujących się importem i dystrybucją produktów spożywczych,
 • doradztwo oraz pomoc w organizacji spotkań B2B.

 

Warunki uczestnictwa:  – wysłanie zgłoszenia do 3 marca 2019.

W celu rejestracji i otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z ekspertem biura w Dakarze:

Karolina Pisarek

tel.: +221 784 396 146

e-mail: karolina.pisarek@paih.gov.pl

 • Przelot, zakwaterowanie i wszystkie wydatki związane z pobytem w Senegalu są na koszt uczestników.

 

Spotkania B2B z delegacją Obwodu Kałuskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) wraz z Przedstawicielstwem Handlowym przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej organizuje spotkania b2b z delegacją Obwodu Kałuskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego

Agenda:

 • 10:30-11:00 Rejestracja uczestników
 • 11:00-12:00 Prezentacje firm z obwodu kałuskiego i obwodu kaliningradzkiego
 • 12:00-12:45 Poczęstunek
 • 12:45-14:00 Rozmowy B2B


Miejsce: Centrum Informacyjne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o zapisywanie się na wydarzenie za pomocą formularza rejestracyjnego.

W przypadku zainteresowania udziałem w rozmowach b2b oraz dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Panem Denisem Beliaewem, Radcą Przedstawicielstwa Handlowego przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, tel. +48 519 153 114, +48 22 849 58 17, e-mail: denis.beliaev@rostorg.pl lub Panią Marią Łubian, e-mail: maria.lubian@paih.gov.pl.

 

MISJA GOSPODARCZA KOMISARZA HOGANA DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH

 

W dniach 16-19 lutego 2019 r. odbędzie się misja gospodarcza Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Misji towarzyszyć będą przedstawiciele organizacji oraz firm z sektora rolno-spożywczego. W ramach misji przewidziane jest m.in. uczestnictwo w targach Gulfood (jako zwiedzający), wizyty terenowe oraz wizyty w sieciach handlowych, seminaria.

Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. Istnieje możliwość uczestnictwa tylko jednego przedstawiciela z danej firmy lub organizacji.

Formularz zgłoszeniowy on-line jest dostępny na stronie poniżej.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriUAEDubai2019

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 grudnia 2018 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt na adres e-mail: chafea-agri-events@ec.europa.eu.

Zobacz:

 

KATAR - SYSTEM REJESTRACJI IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar poinformowała o nadchodzącym terminie uruchomienia elektronicznego systemu rejestracji importowanych produktów spożywczych do Kataru, który jest dostępny na stronach Ministerstwa Zdrowia Publicznego: https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx.

Za rejestrację odpowiadają katarscy importerzy. Zalecane jest natomiast upewnienie się przez polskie podmioty gospodarcze, że ich produkty zostaną przez katarskich partnerów w systemie odpowiednio wcześnie zgłoszone. Będzie to warunkować ich dopuszczenie do sprzedaży na rynku katarskim.

Termin rejestracji  produktów spożywczych - do kwietnia 2019 r., przy czym w przypadku produktów mleczarskich – od 30 listopada 2018 r.

Zobacz:

 

Międzynarodowe Targi Rolnictwa i Hodowli AGROEXPO, 7-10 lutego 2019 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w dniach 7-10 lutego 2019 roku w Izmirze w Turcji odbędzie się XIV edycja targów AGROEXPO.

Targi skierowane są przede wszystkim do następujących sektorów:

 • hodowla zwierząt
 • pasze i dodatki paszowe
 • maszyny i urządzenia rolnicze
 • technologie dla mleczarstwa i branży mięsnej
 • szklarnie
 • nawadnianie
 • chemikalia i pestycydy
 • nawozy

Szczegółowe informacje na stronie: www.agroexpo.com.tr

 

Międzynarodowe Targi Żywności Libya Food, 3-6 grudnia 2018 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w dniach 3-6 grudnia 2018 roku w Trypolisie w Libii odbędzie się II edycja Międzynarodowych Targów Żywności pt. ”Libia dla Żywności-Libya Food” .

Targi odbędą się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu, Libijskiego Związku Przemysłu, Generalnego Związku Izb Handlowych, Przemysłowych i Rolniczych oraz Powszechnej Rady Targów.

Szczegółowe informacje na stronie: www.libyafood.ly

 

Ogłoszenie przetargu przez władze Mongolii dotyczącego projektu w zakresie produkcji i przetwórstwa warzyw pn. „Vegetable production and value chain development”

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że trwa przetarg na realizację projektu dotyczącego produkcji i przetwórstwa warzyw „Vegetable production and value chain development”.

Projekt będzie realizowany w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

Szczegółowe informacje nt. przetargu dostępne w poniższych linkach:

https://www.tender.gov.mn/mn/news/detail/1529302154742

https://www.tender.gov.mn/mn/news/detail/1529302155440

https://www.tender.gov.mn/mn/news/index

 

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów - Fundusz gwarancyjny POIR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – nowy instrument oferujący szerokie możliwości finansowania innowacyjnych projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), pn. „Gwarancja Biznesmax z dotacją”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze mikro-małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarancja Biznesmax jest gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Gwarancja może być stosowana jako:

 • wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego,
  w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej.
 • samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Warunki gwarancji:

 • prowizja za udzielenie gwarancji – 0 zł
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro
 • zakres: do 80% wartości kredytu
 • okres do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej
 • zabezpieczenie: weksel in blanco przedsiębiorcy
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów

Ulotka Biznesmax (.pdf)

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/

 

Misja Gospodarcza do Portugalii, 24-28 września 2018 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w dniach 24-28 września 2018 roku Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) wraz z Krajową Izbą Gospodarczą Portugalii (CCIP) organizuje  misję gospodarczą PPCC polskich przedsiębiorców do Lizbony w Portugalii.

To doskonała okazja, aby znaleźć potencjalnych partnerów w Portugalii, jak i w krajach portugalskojęzycznych (Brazylia, Angola, Mozambik, Cape Verde, Guinea-Bissau)  oraz bezpośrednio ocenić możliwości biznesowe na tamtejszym rynku.

Misja jest bardzo mocno skoncentrowana na indywidualnych spotkaniach b2b z potencjalnymi portugalskimi partnerami, zgodnie z profilem każdego z polskich uczestników. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddW-PJt-E1zgWKB4V5z6QYE5cjYISPiFMwpDl1aTJv8NbE2w/viewform

Organizatorzy skontaktują się bezpośrednio z wszystkimi firmami, które wyrażą wstępne zainteresowanie Misją Gospodarczą do Portugalii.

Termin zgłoszeń i płatności - 16 lipca 2018 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w misji oraz dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą (PPCC): Dyrektor Generalny PPCC, Pan Wojciech Baczyński,  tel. +48 696 760 925, e-mail: wb@ppcc.pl,

 

Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podczas targów żywności funkcjonalnej i typu "free from" w Sztokholmie.

https://www.freefromfoodexpo.com/

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do producentów i dystrybutorów następujących rodzajów żywności: funkcjonalna, dla alergików (bezglutenowa, bez laktozy itp.), wegańska, bez cukru, bez GMO, suplementy diety i in.

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Istnieje również możliwość otrzymania bezpłatnej wejściówki na targi. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Uczestnikom  przysługuje:

 • Wpis do katalogu giełdy kooperacyjnej, dostępnego online,
 • Indywidualny harmonogram spotkań,
 • Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy.

Termin rejestracji mija 1 maja 2018 r. Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.  

Szczegółowe informacje nt. Giełdy oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie:

https://free-from-functional-food-matchmaking-2018.b2match.io/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Zwolińską z PARP: magdalena_zwolinska@parp.gov.pl

 

Hong Kong Bramą do Chin - seminarium eksportowe

 

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Hong Kong Trade Development Council organizują w dniu 15 marca 2018 r. seminarium eksportowe pt. „Hong Kong Bramą do Chin”, które odbędzie się w Centrum Informacyjnym PAIiH. Podczas seminarium obecni będą przedstawiciele HKTDC, Biura Ekonomiczno-Handlowego Hong Kongu oraz InvestHK z siedzibą w Berlinie.

Seminarium jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za promocję eksportu i inwestycje w swoich firmach i instytucjach i ma na celu przedstawienie Hong Kongu nie tylko jako rynku zbytu, ale również bramy do Chin dla polskich eksporterów. Eksperci przedstawią zagadnienia związane z sytuacją gospodarczą Hong Kongu, podpowiedzą jak znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego i jak prowadzić działalność. Podczas seminarium firmy, które już odnoszą sukcesy w Hong Kongu podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Seminarium prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Program seminarium (.pdf)

Szczegółowe informacje na stronie poniżej:

http://www.gochina.gov.pl/20180315/Hong_Kong_brama_do_Chin-seminarium_eksportowe

Serdecznie zapraszamy

 

ŚWIATOWY SZCZYT WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI

 

Ambasada Republiki Turcji informuje, iż w dniach 1-4 marca 2018 r. w Ankarze odbędzie się Światowy Szczyt Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Żywności. Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji będzie rosnący popyt na produkty rolne i globalna konkurencyjność w handlu.
Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wynajęcia powierzchni wystawienniczych i organizowania równolegle spotkań biznesowych.
Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie: www.agrosum.org.

 

Informacja nt. planowanych wydarzeń targowych w Azerbejdżanie w 2018 r.

 

Nazwa wydarzenia

Data

Miejsce

Organizator

HOREX CAUCASUS

12 Międzynarodowe Kaukaskie Targi "Hotele, restauracje i supermarkety"

5-7 kwietnia

Baku Expo Center

H.Aliyev avenue 515, Baku

Iteca Caspian LLC

Tel: +994124041000

E-mail: office@iteca.az

WORLD FOOD AZERBAIJAN

24 Azerbejdżańskie Międzynarodowe

Targi Przemysłu Spożywczego

16-18 maja

Baku Expo Center

Aleja H. Aliev'a 515, Baku

lteca Caspian LLC
Tel:+994124041000

E-mail: office@iteca.az

CASPIAN AGRO

l2 Azerbejdżańskie Międzynarodowe

Targi Rolne

16-18 maja

Baku Expo Center

Aleja H. Aliev'a 515, Baku

Caspian Event

Organisers

Tel:+994124474774

E-mail: office@ceo.az

IPACK CASPIAN

Międzynarodowe Kaspijskie Targi
"Opakowania, pojemniki, etykiety, drukowanie"

16-18 maja

Baku Expo Center

Aleja H. Aliev'a 5l5, Baku

lteca Caspian LLC
Tel:+994 124041000

E-mail: office@iteca.az

W przypadku zgłoszenia Państwa udziału w targach, uprzejmie prosimy o przekazanie również takiej informacji do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na adres e-mail:

kowr-events@kowr.gov.pl

 

Targi Rolnicze „Szumadija”, 7-10 września2017, Kragujewac, Serbia

 

Informujemy, że w dniach 7-10 września 2017 r. w miejscowości Kragujewac w Serbii, odbędzie się 14-ta edycja Targów Rolniczych „Szumadija” 2017, największych targów sektora rolno – spożywczego w tym rejonie Serbii.

W poprzedniej edycji uczestniczyło w Targach ok. 200 wystawców z Serbii oraz z regionu Bałkanów Zachodnich. W tegorocznych Targach, wzorem lat ubiegłych, udział wezmą przedsiębiorcy reprezentujący sektor rolno – spożywczy oraz branże powiązane z tym sektorem.

W przypadku zainteresowania polskich przedsiębiorców udziałem w wydarzeniu, Ambasada RP w Belgradzie planuje uczestniczyć w Targach organizując stoisko promocyjno – informacyjne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w stoisku zorganizowanym przez Ambasadę RP w Belgradzie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ambasady:

belgrad.amb.sekretariat(at)sz.gov.pl

Strona internetowa targów: http://sumadijasajam.rs/

 

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej wysokiego szczebla kierowanej przez Komisarza Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pana Phila Hogana do Arabii Saudyjskiej i Iranu w listopadzie 2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja firm i organizacji zainteresowanych udziałem w delegacji biznesowej Komisarza KE ds. Rolnictwa u Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Phila Hogana do Arabii Saudyjskiej i Iranu jest już otwarta.

Aplikacje można składać do 10 lipca br. pod adresem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAGRISaudiArabiaIran2017

Komisja Europejska w ramach realizacji polityki promocji planuje organizację misji przedsiębiorców sektora rolno spożywczego krajów UE do Arabii Saudyjskiej oraz Iranu w dniach:

Misja towarzyszy oficjalnej wizycie Pana Phila Hogana, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do udziału w misji zaproszonych zostanie ok. 50 przedstawicieli firm oraz organizacji branżowych sektora rolno – spożywczego państw UE.

Do udziału w misji preferowane będą firmy - producenci reprezentujący następujące sektory:

w przypadku Arabii Saudyjskiej :

 • drób, mięso wołowe;
 • mleko i przetwory mleczarskie;
 • warzywa i owoce – świeże oraz mrożone;
 • oliwa z oliwek;
 • piekarnictwo;
 • cukiernictwo oraz wyroby czekoladowe;
 • zboża i produkty zbożowe konsumpcyjne;
 • przetwory zbożowe przeznaczone na pasze dla zwierząt;

w przypadku Iranu :

Głównie :

 • mleczarstwo;
 • mięso – w szczególności wołowe;
 • oliwa z oliwek;
 • zboża oraz nasiona oleiste;
 • dodatki do żywności;
 • materiał genetyczny zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego;

Potencjalnie :

 • warzywa i owoce oraz wyroby cukiernicze.

W ramach misji przewidziano :

 • udział w forum „ Doing business in Saudi Arabia /Iran”;
 • możliwość prezentacji  własnej działalności  pośród/ na tle innych firm UE;
 • udział w sesji rozmów indywidualnych „B2B”;
 • spotkania z sieciami handlowymi  (wybrane supermarkety i sieci handlowe);
 • wizyty w wybranych lokalnych firmach sektora rolno – spożywczego;

UWAGA : Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi , iż :

 • 1 firma = 1 przedstawiciel nie dopuszcza się udziału kilku osób reprezentujących firmę;
 • w przypadku firm sektora mięsnego – pierwszeństwo będą mieli certyfikowani producenci wyrobów HALAL;
 • nie dopuszcza się oferowania wyrobów alkoholowych oraz mięsa wieprzowego;
 • prosimy o uwzględnienie wymogów restrykcyjnej procedury wizowej
  (szczególnie w wypadku Arabii Saudyjskiej);
 • potwierdzenie udziału firm i rozpoczęcie procedury wizowej – wrzesień.

 

Zaproszenie do udziału w targach Coffee & Chocolate w Rijadzie w dniach 3-6 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy polskie firmy do udziału w 4 edycji targów kawy i czekolady „Coffee & Chocolate International Exhibition”, które odbędą się w dniach 3-6 grudnia 2017 r. w Rijadzie.

Więcej informacji na temat targów znajduje się na stronie https://www.coffeechoco-expo.com/en/home

W przypadku zainteresowania udziałem w targach prosimy o kontakt z: Partners Relations, Sara Ahmad, e-mail: sara.a@ha.com.sa (mobile: 0096 655 980 9062)

 

Możliwości inwestycyjne w sektorze rolnictwa w Republice Armenii

Informujemy, że otrzymaliśmy informację na temat możliwości inwestycyjnych w sektorze rolnictwa w Armenii. Poniżej znajdziecie Państwo materiały informacyjne przekazane przez Ambasadę RP w Erywaniu..

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ambasady RP w Erywaniu:

e-mail: erewan.amb.sekretariat(at)msz.gov.pl

Strona internetowa Ambasady: http://www.erywan.msz.gov.pl/pl/p/erywan_am_a_pl/

 

 

Targi Interfood&Drink w Bułgarii

Informujemy, że w dniach 8-11 listopada 2017 r. odbędzie się w Sofii w Bułgarii 16-ta edycja Międzynarodowej Wystawy INTERFOOD & DRINK. Wydarzeniami towarzyszącymi INTERFOOD & DRINK będą: MEATMANIA, THE WORLD OF MILK, SALON DE VIN, BULPEK and SIHRE.

15-ta edycja w 2016 r. zgromadziła 416 bułgarskich i zagranicznych wystawców w 6 halach wystawowych; 362 firmy z 32 krajów (m.in. Niemcy, Grecja, Katar, Macedonia, Korea, Włochy, Hiszpania, Argentyna, Holandia); 21 160 odwiedzających.

W dniach targowych zorganizowano wiele wydarzeń towarzyszących m.in. dwustronne spotkania biznesowe, które przyciągnęły 120 spółek z 16 krajów. Podobne spotkania będą odbywać się w 2017 i mogą stanowić doskonałą okazję do nawiązania relacji handlowych z partnerami z całego świata. Ponadto planowane są seminaria tematyczne, warsztaty, konkursy kulinarne, degustacje.

Podczas Interfood&Drink zwiedzający mają okazję zapoznać się z szerokim asortymentem produktów żywnościowych, napojów, dodatków do żywności, ale także poznać m.in. najnowsze standardy opakowań, etykietowania itp.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie targów: Interfood&Drink

 

Informator z zakresu prawa własności intelektualnej

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na stronie stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zamieszczony został Informator z zakresu prawa własności intelektualnej, przygotowany w ramach projektu „Nauka a biznes, czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły”.

Link do strony: http://www.nauka-a-biznes.pl/publikacja

 

Brytyjska firma poszukuje producentów/dostawców produktów spożywczych

Brytyjska firma poszukuje producentów lub dostawców współpracujących z dyskontami spożywczymi lub sklepami detalicznymi.

Poszukiwani są dostawcy następujących kategorii produktów:

 • produkty w puszkach (np. owoce, warzywa, zupy, mięso, ryby),
 • czekolada, wyroby cukiernicze, ciasta i ciastka,
 • napoje bezalkoholowe i soki,
 • sosy i przyprawy,
 • suszone nasiona roślin strączkowych.

Firmy z woj. mazowieckiego zainteresowane współpracą proszone są o kontakt na adres: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl.

Pozostałe firmy PARP zachęca do kontaktu z właściwymi ośrodkami, których listę znajdą Państwo TU.,