Wydarzenia instytucji zewnętrznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydarzenia instytucji zewnętrznych

Międzynarodowe targi DETROP BOUTIQUE, 22-24 lutego 2020 r., Saloniki, Grecja

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w dniach 22-24 lutego 2020 r., Grecko-Polska Izba Handlu i Inwestycji w Salonikach planuje zorganizowanie stoiska wystawienniczego (ok. 15m²) podczas 28. edycji międzynarodowych targów DETROP BOUTIQUE w Salonikach w Grecji.

Szczegółowe informacje nt. targów DETROP BOUTIQUE dostępne są pod linkiem: https://detropboutique.helexpo.gr.

Izba nieodpłatnie udostępni miejsce w ramach posiadanego stoiska z zastrzeżeniem, że z powodu ograniczonej powierzchni wystawienniczej, przyjęta została zasada pierwszeństwa zgłoszeń. Koszty przelotu, zakwaterowania, ubezpieczenia oraz koszty związane z pobytem w Grecji przedsiębiorcy ponoszą we własnym zakresie.

Firmy, które nie zdecydują się na udział osobisty w targach, mogą przekazać materiały promocyjne, prospekty, katalogi, materiały na CD i DVD na adres Izby:

  Grecko-Polska Izba Handlu i Inwestycji

  6, Orfanidou str., 546 26 Thessaloniki, Greece.

 

Materiały te będą dystrybuowane na stoisku Izby.

W przypadku zainteresowania udziałem w targach, prosimy o bezpośredni kontakt z Grecko-Polską Izbą Handlu i Inwestycji (w j. polskim): Dyrektor Izby,  Pani Errika Papantoniou,
e-mail: info@greekpolish.org, tel.: +30 2310 547771, lub

z przedstawicielami Ambasady RP odpowiedzialnymi za współpracę ekonomiczną: Panią Anną Maletą, e-mail: anna.maleta@msz.gov.pl, tel.: +30 210 6797704 i Panią Agatą Krupą, e-mail: agata.krupa@msz.gov.pl, tel.: +30 210 6797720.

 

 

Zaproszenie do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne

 

Polska Agencja Inwestycji Handlu zaprasza Państwa do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, który ma na celu wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki. Maksymalna wysokość grantu dla jednego beneficjenta programu może wynieść 200 tys. zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt ma być realizowany do 2023 roku.

Obecnie (do 27 marca) PAIH prowadzi nabór firm zainteresowanych rynkami Indii, Australii i Izraela. Planowane są kolejne nabory, które mają obejmować przedsiębiorstwa zainteresowane ekspansją na rynkach m.in. Algierii, Egiptu, RPA, Indonezji, Korei Płd., Singapuru, Chin, Wietnamu, Japonii, USA i Kanady.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie www.paih.gov/pmt.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: pmt@paih.gov.pl

Prezentacja (.pdf)

 

 

 

KATAR - SYSTEM REJESTRACJI IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar poinformowała o nadchodzącym terminie uruchomienia elektronicznego systemu rejestracji importowanych produktów spożywczych do Kataru, który jest dostępny na stronach Ministerstwa Zdrowia Publicznego: https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx.

Za rejestrację odpowiadają katarscy importerzy. Zalecane jest natomiast upewnienie się przez polskie podmioty gospodarcze, że ich produkty zostaną przez katarskich partnerów w systemie odpowiednio wcześnie zgłoszone. Będzie to warunkować ich dopuszczenie do sprzedaży na rynku katarskim.

Termin rejestracji  produktów spożywczych - do kwietnia 2019 r., przy czym w przypadku produktów mleczarskich – od 30 listopada 2018 r.

Zobacz:

 

 

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów - Fundusz gwarancyjny POIR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – nowy instrument oferujący szerokie możliwości finansowania innowacyjnych projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), pn. „Gwarancja Biznesmax z dotacją”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze mikro-małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarancja Biznesmax jest gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Gwarancja może być stosowana jako:

  • wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego,
    w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej.
  • samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Warunki gwarancji:

  • prowizja za udzielenie gwarancji – 0 zł
  • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro
  • zakres: do 80% wartości kredytu
  • okres do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej
  • zabezpieczenie: weksel in blanco przedsiębiorcy
  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów

Ulotka Biznesmax (.pdf)

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/