Wydarzenia instytucji zewnętrznych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wydarzenia instytucji zewnętrznych

Zaproszenie do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne

 

Polska Agencja Inwestycji Handlu zaprasza Państwa do udziału w projekcie Polskie Mosty Technologiczne, który ma na celu wsparcie innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w wypracowaniu strategii wejścia na zagraniczne rynki. Maksymalna wysokość grantu dla jednego beneficjenta programu może wynieść 200 tys. zł. Projekt będzie realizowany w formule pomocy de minimis i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt ma być realizowany do 2023 roku.

Obecnie (do 27 marca) PAIH prowadzi nabór firm zainteresowanych rynkami Indii, Australii i Izraela. Planowane są kolejne nabory, które mają obejmować przedsiębiorstwa zainteresowane ekspansją na rynkach m.in. Algierii, Egiptu, RPA, Indonezji, Korei Płd., Singapuru, Chin, Wietnamu, Japonii, USA i Kanady.

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie www.paih.gov/pmt.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres: pmt@paih.gov.pl

Prezentacja (.pdf)

 

Zaproszenie do udziału w targach Warsaw Humanitarian Expo, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo, w Nadarzynie k. Warszawy.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza polskich przedsiębiorców, w tym polskich eksporterów żywności,  do udziału w targach Warsaw Humanitarian Expo.

Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas targów polscy przedsiębiorcy będą mieli wyjątkową możliwość spotkania i zaprezentowania swoich usług i towarów kluczowym decydentom rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych wartego kilkadziesiąt mld złotych  rocznie.  Patronat honorowy nad Międzynarodowymi Targami Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej (WHE2019) objął Prezydent RP  Andrzej Duda.  

Dotychczas polskie przedsiębiorstwa w bardzo niewielkim stopniu uczestniczyły w gigantycznym rynku organizacji międzynarodowych i globalnych podmiotów pozarządowych. Expo jest WYJĄTKOWĄ SZANSĄ dla poznania tego nieznanego, a jednocześnie bardzo atrakcyjnego rynku zbytu dla naszych towarów i usług.  Przejście kilku procedur, znajomość angielskiego i konkurencyjny cenowo ale przede wszystkim jakościowo produkt czy usługa, dają możliwość na znalezienie się w globalnej dystrybucji międzynarodowych agencji działających w obszarze pomocy rozwojowej czy humanitarnej.

Warto zauważyć, że pomoc humanitarna nie ogranicza się tylko do artykułów medycznych czy namiotów. To również żywność, a także maszyny rolnicze. Sektor Food and Farming był w 2017 r. piątym największym pod względem wartości segmentem zamówień organizacji wyspecjalizowanych systemu ONZ. W tym roku wartość zrealizowanych zamówień na żywność i napoje (ang.: Food and Beverage Products) wyniosła prawie 1,9 mld USD. Dodatkowo ponad 80 mln USD zostało przeznaczone na dostawy żywych zwierząt oraz roślin, kolejnych 40 mln USD na dostawy sprzętu rolniczego, a ponadto 33 mln USD na usługi rolne, leśne oraz z zakresu rybołówstwa. Powyższe liczby wskazują na duży potencjał dla współpracy polskich firm z branży rolno-spożywczej z organizacjami międzynarodowymi, a obecność na Expo przedstawicieli tych organizacji umożliwi pozyskanie dodatkowych informacji dla bieżących potrzeb i preferencji zakupowych bezpośrednio u źródła.

Do najważniejszych organizacji należących do systemu ONZ dokonujących w 2017 r. zamówień w sektorze Food and Farming należą m. in. WFP (ponad 1,4 mld USD), UNPD (ponad 400 mln USD), FAO (ponad 90 mln USD), UNRWA (ponad 80 mln USD) czy też UNDP (ponad 30 mln USD). W tym samym roku ponad 40% całego portfela zamówień publicznych ONZ w omawianym sektorze udzielono firmom z pięciu państw członkowskich, tj. z Turcji (ponad 266 mln USD), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ponad 255 mln USD), Panamy (ponad 130 mln USD), Singapuru (prawie 100 mln USD) oraz Nigerii (również prawie 100 mln USD).

Warto zaznaczyć, że w ramach największej pod względem wartości zakontraktowanej kategorii, tj. żywności i napojów, przedmiotem postępowań przetargowych były towary z powodzeniem eksportowane w dużych ilościach na rynki zagraniczne przez polskich producentów (zboża – ponad 600 mln USD, żywność wstępnie przygotowana i konserwowana – ponad 400 mln USD, suplementy żywnościowe – ponad 300 mln USD, świeże warzywa – ponad 240 mln USD, oleje jadalne i tłuszcze – prawie 180 mln USD). W pierwszej piątce państw dostarczających towary i usługi w omawianej kategorii znalazły się państwa takie jak: Panama czy Singapur, których potencjał gospodarczy i demograficzny w omawianym sektorze zapewne nie przewyższa odpowiedniego potencjału gospodarczego i demograficznego Polski.

Warsaw Humanitarian Expo daje możliwość uzyskania pełnego know-how niezbędnego do sprawnego poruszania się po wielomiliardowym rynku organizacji międzynarodowych, a jednocześnie bezpośredniego przedstawienia swej oferty towarów i usług oraz spotkania z przedstawicielami tych organizacji. 

Warsaw Humanitarian Expo składa się z 3 komponentów:

 1. Targi  - umożliwiające przedsiębiorcom bezpośrednie zaprezentowanie swojej oferty handlowej wąskiemu gronu kluczowych decydentów w obszarze zamówień publicznych organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Sektory wystawiennicze będą podzielone zgodnie z najważniejszymi wartościowo obszarami zamówień organizacji międzynarodowych: logistyka i komunikacja; medycyna; schronienie; bezpieczeństwo; żywność.
 2. Konferencja wysokiego szczebla - Responsible Business for Humanitarian Emergencies – z udziałem najważniejszych na świecie protagonistów pomocy humanitarnej.
 3. Warsaw Procurement Forum (WPF)  - cykl szkoleń i warsztatów nt. jak skutecznie brać udział w przetargach na świadczenie usług i dostarczanie towarów do organizacji międzynarodowych, w szczególności: zasad rejestracji, planowania dostaw, dobrych praktyk, case studies itp. W Forum wezmą udział przedstawiciele takich organizacji ONZ jak: FAO, WHO, UNHCR, UNDP, WFP ale też z Unii Europejskiej,  Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz organizacji pozarządowych. Przewidziana jest też możliwość rejestracji na spotkania B2B/B2G (face-to-face) z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia w tych organizacjach.

 

Jeszcze przed targami, organizatorzy EXPO przygotują webinaria szkolące uczestników Forum w zakresie procedur rejestracji i ogólnej wiedzy o systemie zamówień międzynarodowych, aby byli w pełni przygotowani do spotkań biznesowych.  

Koszty uczestnictwa w targach czy w Warsaw Procurement Forum są znacznie niższe niż na imprezach podobnej rangi w Nowym Jorku (EUPF) czy Dubaju (DIHAD).

Więcej informacji na temat targów,  w tym formularze rejestracyjne na poszczególne części WHE 2019 dostępne są pod adresem:  http://humanitarianexpo.com

 

 

Zaproszenie do udziału w targach AGROACTIVA odbywających się w Armstrong w Argentynie, w dniach 26-29 czerwca 2019

 

W imieniu Zagranicznego Biura Handlowego w Buenos Aires zapraszamy Państwa do udziału w targach AGROACTIVA w dniach 26-29 czerwca 2019 r., na których polskie firmy z sektora agroprzemysłowego będą mogły bezpłatnie korzystać z powierzchni targowo-wystawienniczej.

Koszty po stronie wystawców to przelot i zakwaterowanie oraz, ewentualnie, przesyłka materiałów promocyjnych firmy.

Targi Agroactiva odbywają się w mieście Armstrong, Prowincja Santa Fe, oddalonym o ok. 400 km od Buenos Aires. Jest to największe wydarzenie w Argentynie, skupiające przedstawicieli sektora agroprzemysłowego, technologii, produkcji maszyn i urządzeń, hodowli bydła, oraz firmy oferujące rozwiązania, usługi i produkty okołosektorowe. 

AgroActiva jest wiodącą wystawą w dziedzinie otwartych terenowych wystaw rolniczych w Argentynie, położoną w sercu obszaru produkcyjnego Pampa Húmeda.

Każdego roku około 200 tysięcy osób, bezpośrednio związanych ze środowiskiem wiejskim, zwiedza wystawę. W 2018 r. ok. 44,5% stanowili producenci, 19,7% kontrahenci, 13,5% hodowcy, 3,6% producenci mleka, 2,9% inżynierowie, 2,5% weterynarze a pozostałe 13,3% pracownicy, handlowcy i studenci.

Zwiedzający wystawę pochodzą ze wszystkich regionów produkcyjnych rolno-spożywczych w Argentynie (41,79% z Santa Fe; 27,22% z Córdoby; 16,25% z prowincji Buenos Aires; 9,74% z Entre Ríos; 2,3% w La Pampa, a pozostałe 2,7% z innych prowincji i innych krajów).

W targach AgroActiva corocznie uczestniczą producenci, biznesmeni lub urzędnicy rządowi z innych krajów. Do najważniejszych można zaliczyć kraje sąsiednie (Urugwaj, Paragwaj, Chile i Brazylię) oraz dużych światowych producentów, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, RPA.

Przy okazji tej 25-tej edycji AgroActiva 2019 Polska będzie gościem specjalnym wydarzenia, pierwszym krajem wyróżnionym w ten sposób spośród krajów z Pawilonu Międzynarodowego w nowej formule. Wybrani przedstawiciele polskich firm będą mogli wziąć udział w konferencji podczas targów w celu zaprezentowania możliwości biznesowych i współpracy między Polską i Argentyną. 

Więcej informacji na temat targów AGROACTIVA znajduje się na stronie internetowej targów:   https://www.agroactiva.com/agroactiva-2019/ 

 

Kontakt do Zagranicznego Biura Handlowego  Buenos Aires:

Karolina Barmuta – Kierownik

karolina.barmuta@paih.gov.pl

tel. +54 9 11 3309 7911

 

Olga Świderska - Ekspert

olga.swiderska@paih.gov.pl

tel. +54 9 11 2731 6620

 

 

KATAR - SYSTEM REJESTRACJI IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar poinformowała o nadchodzącym terminie uruchomienia elektronicznego systemu rejestracji importowanych produktów spożywczych do Kataru, który jest dostępny na stronach Ministerstwa Zdrowia Publicznego: https://www.moph.gov.qa/health-services/Pages/port-health-and-food-control.aspx.

Za rejestrację odpowiadają katarscy importerzy. Zalecane jest natomiast upewnienie się przez polskie podmioty gospodarcze, że ich produkty zostaną przez katarskich partnerów w systemie odpowiednio wcześnie zgłoszone. Będzie to warunkować ich dopuszczenie do sprzedaży na rynku katarskim.

Termin rejestracji  produktów spożywczych - do kwietnia 2019 r., przy czym w przypadku produktów mleczarskich – od 30 listopada 2018 r.

Zobacz:

 

 

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów - Fundusz gwarancyjny POIR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – nowy instrument oferujący szerokie możliwości finansowania innowacyjnych projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR), pn. „Gwarancja Biznesmax z dotacją”.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze mikro-małych i średnich przedsiębiorstw.

Gwarancja Biznesmax jest gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Gwarancja może być stosowana jako:

 • wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego,
  w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej.
 • samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Warunki gwarancji:

 • prowizja za udzielenie gwarancji – 0 zł
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln euro
 • zakres: do 80% wartości kredytu
 • okres do 20 lat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z pomocy publicznej
 • zabezpieczenie: weksel in blanco przedsiębiorcy
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów

Ulotka Biznesmax (.pdf)

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/