Wzory umów o udzielenie dotacji na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wzory umów o udzielenie dotacji na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych.

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, jak również w nawiązaniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, które uchyliło z dniem 30 listopada 2015 roku dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, Komisja Europejska opracowała m.in. dla programów prostych wzory umów o udzielenie dotacji na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych.

Niniejsze wzory umów o udzielenie dotacji zawierają pełny zakres przepisów, które mają zastosowanie w przypadku realizacji programu prostego i pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. Prawnie wiążącą umową o udzielenie dotacji będzie jedynie umowa podpisana przez obie strony, po uprzednim zaakceptowaniu danego programu przez Komisję Europejską oraz po dostarczeniu przez beneficjenta niezbędnej dokumentacji do KOWR, celem jej weryfikacji i stwierdzenia poprawności.

 

Zobacz: