Umowa o udzielenie dotacji na realizację kampanii pt. „Mięso o europejskiej jakości” pomiędzy KOWR a UPEMI została zawarta! - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Umowa o udzielenie dotacji na realizację kampanii pt. „Mięso o europejskiej jakości” pomiędzy KOWR a UPEMI została zawarta!

17 kwietnia 2018 r. KOWR zawarł z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) umowę na realizację kampanii pt. „Mięso o europejskiej jakości”, zaakceptowanej decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 października 2017 r., w sprawie wyboru programów prostych dotyczących promocji produktów rolnych na rok 2017.

Realizację działań w ramach kampanii zaplanowano na 2 lata. Będą one prowadzone na dwóch rynkach docelowych, tj. w USA i Kanadzie.

Celem programu jest promocja europejskiej wieprzowiny, wołowiny i przetworów mięsnych wytworzonych na bazie tych mięs w USA oraz Kanadzie.

Budżet kampanii wynosi 2 382 240 Euro netto, z czego kwota równa 1 904 266 Euro netto stanowi wkład UE.

Kampania skierowana jest do dwóch grup docelowych, tj. profesjonalistów (importerów, hurtowników, dystrybutorów, hoteli, restauracji) oraz liderów opinii (dziennikarzy, szefów kuchni, przedstawicieli organizacji branżowych i sieci handlowych).

Strategia programu obejmuje szeroki i różnorodny zakres działań, m.in.:

  • reklamę w mediach handlowych oraz w Internecie,
  • prowadzenie kanału YOTUBE wraz z kampanią reklamową,
  • misje handlowe do USA i Kanady, w tym warsztaty poświęcone produkcji i jakości europejskiego mięsa,
  • wizytę studyjną do Polski połączoną ze spotkaniami B2B oraz webinarium i seminarium,
  • przyjazd dziennikarzy/liderów opinii z USA i Kanady do Polski,
  • udział w imprezie targowo-wystawienniczej SIAL CANADA 2019,
  • stałe działania public relations.

Jest to druga polska kampania realizowana zgodnie z wytycznymi nowej polityki promocyjnej UE i tym samym w oparciu o nowe unijne rozporządzenia, regulujące zasady realizacji programów wdrażanych w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”, który został delegowany z ARiMR do KOWR.