Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

ue_prow_2014_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 


Nabór IV


Dyrektor Generalny  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:

  • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  • chronionych nazw pochodzenia;
  • chronionych oznaczeń geograficznych;
  • rolnictwa ekologicznego;
  • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

Termin składania wniosków: od 27 listopada 2018 r. do 28 grudnia 2018 r.Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Miejsce składania wniosków: oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Bydgoszcz
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
(52) 525-08-01

OT Poznań
ul. Fredry 12
61-701 Poznań
(61) 856-06-01

OT Wrocław
ul. Mińska 60
54-610 Wrocław
(71) 356-39-19

OT Koszalin
ul. Partyzantów 15a
75-411 Koszalin
(94) 347-31-00

OT Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
(95) 782-22-99
OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6
10-448 Olsztyn
(89) 524-88-00

OT Opole
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole
(77) 400-09-39

OT Rzeszów
ul. Asnyka 7
35-001 Rzeszów
(17) 853-78-00

OT Szczecin
ul. Matejki 6B
71-615 Szczecin
(91) 814-42-00

OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
(85) 664-31-50

OT Lublin
ul. Karłowicza 4
20-027 Lublin
(81) 532-21-12
OT Kielce
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
(41) 343-31-90

OT Kraków
ul. Mogilska 104
31-546 Kraków
(12) 424-09-40

OT Warszawa
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
(22) 635-10-00

OT Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
(58) 300-48-41

OT Częstochowa
ul.  Jana III Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
(34) 378- 22- 36

OT Łódź
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
(42) 636-53-26
 
 

Tryb: wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy na formularzu udostępnionym na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

                                                   

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1195 z późn. zm.).

Piotr Serafin

p.o. Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 


Nabór III


 

 

 

 


 

Aktualne formularze wniosków dostępne poniżej:

Wnioski o przyznanie pomocy:

 

Wnioski o płatność:

 


 

Archiwum wniosków:

Archiwum wnioski o przyznanie pomocy (.zip)

Archiwum wnioski o płatność (.zip)