Wniosek o płatność - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Wniosek o płatność

Pobierz:

 

 

Wersje edytowalne:

 

 

 

pdfInstrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

 

Uwaga! Aktualizacja formularza wniosku o płatność wraz z załącznikami dla poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, obowiązującego od dnia 10 lipca 2019 r.