Nowe formy komunikacji - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Nowe formy komunikacji

KOWR prowadzi działania na rzecz zmiany wizerunku polskiego rolnictwa. Angażuje się w nowe projekty, a także promuje innowacje oraz podnosi kompetencje rolników i producentów w zakresie korzystania z nowych technologii i najnowszych form komunikacji marketingowej.

 

Osią działań promocyjnych KOWR staje się internet, w tym media społecznościowe. Powszechna dostępność internetu sprawia, że to najszybsze i najskuteczniejsze medium. Dlatego narzędziem najnowszej kampanii promocyjnej KOWR jest aplikacja mobilna Polska Smakuje i strona internetowa www.polskasmakuje.pl, które są platformą komunikacji pomiędzy producentem a konsumentem. Głównym elementem kampanii promującej spożycie owoców i warzyw wśród dzieci jest animowany serial „Ekipa Chrumasa” dostępny na dedykowanej stronie internetowej i innych portalach.  

KOWR prowadzi także działania związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu nowoczesnej komunikacji marketingowej oraz tworzeniem forów współpracy i wymiany wiedzy. Celem tych przedsięwzięć jest podnoszenie kompetencji rolników i przedsiębiorców oraz organizacji branżowych w zakresie docierania do konsumentów z konkretnym komunikatem w atrakcyjny i co najważniejsze – skuteczny sposób. KOWR prowadzi działania, które pomagają integrować branżę. Przykładem jest wspólne przedsięwzięcie dziewięciu Funduszy Promocji, które przeprowadziły wielkanocną kampanię „Polska smakuje każdego dnia”.

Pod hasłem „Strefa Inspiracji KOWR” Ośrodek organizuje szkolenia i warsztaty, na których prezentuje najnowsze trendy i działania z zakresu promocji. Na eksperckim portalu internetowym (http://strefainspiracji.kowr.pl)  na bieżąco zamieszczane są artykuły poradnikowe.

 

Pomagamy skutecznie promować polską żywność. Projekty KOWR są adresowane do rolników, producentów, eksporterów żywności i organizacji branżowych, a także do konsumentów. Inspirujemy, zachęcamy do kreatywnego myślenia i podejmowania niestandardowych działań w zakresie komunikacji i promocji.