Program dla szkół - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Program dla szkół

 


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych

przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach „Programu dla szkół”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r., poz. 1468) publikuje informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Na podstawie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

 • łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 wynosi 42

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 12 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje owoców i warzyw.

 • łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 wynosi 41

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 2 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania mleka do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 12 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.


UWAGA! Informacja dotycząca uruchomienia modułu obsługi wniosków o pomoc w ramach aplikacji „e-Program dla szkół”

W związku z uruchomieniem aplikacji „e-Program dla szkół” na rok szkolny 2018/2019 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje aktualną instrukcję… (więcej informacji)


 

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych

 

przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach „Programu dla szkół”

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r., poz. 1468) publikuje informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Na podstawie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

 • łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wynosi 41

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 1 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 12 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje owoców i warzyw.

 • łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wynosi 40

Zgodnie z pkt 5 załącznika nr 2 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania mleka do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 12 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.

 


Zapraszamy szkoły podstawowe oraz dostawców do udziału w Programie dla szkół
w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Program dla szkół

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w Programie dla szkół w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II ogólnokształcących szkół baletowych.

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, która będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych.

 

Kopie zawartych umów dotyczących I semestru roku szkolnego 2018/2019 dostawcy składają we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy OT KOWR do dnia 5 września 2018 r.

(adresy 17 Oddziałów Terenowych KOWR)

W przypadku, gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z KOWR.

Dostawy produktów

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych otrzymywanych przez dziecko w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach programu zostanie opublikowana przez KOWR do dnia 13 września 2018 r.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019 opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r., poz. 1468) oraz do przystąpienia do programu.


Uwaga Szkoły podstawowe uczestniczące w „Programie dla szkół”!

Przypominamy, iż w dniu 30 września 2018 r. upływa termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” na przekazanie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym za rok szkolny 2017/2018 (wiecej informacji).


Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

 

 

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej[1].

 

 

 

Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. działań przygotowany został pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:

 • cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego, dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),
 • poradnik dla nauczycieli,
 • broszurę dla dzieci,
 • poradnik dla rodziców,
 • instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.

Materiały zostały przygotowane we współpracy z następującymi instytucjami:

 • w obszarze edukacji: Ministerstwem Edukacji Narodowej,
 • w obszarze rolnictwa: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • w obszarze zdrowia: Ministerstwem Zdrowia, Instytutem Żywności i Żywienia*, Instytutem Matki i Dziecka.

*Konsultanci merytoryczni IŻŻ: dr Katarzyna Wolnicka, Anna Taraszewska, Joanna Jaczewska-Schuetz

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją, jak również rolnictwem, co znalazło odzwierciedlenie w liście przewodnim  skierowanym do szkół uczestniczących w programie sygnowanym przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.  

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół do korzystania z ww. materiałów edukacyjnych, w szczególności do obejrzenia wraz z dziećmi filmów edukacyjnych, a następnie organizowania własnych warsztatów kulinarnych, pokazujących dzieciom jak smaczne i ważne mogą być owoce, warzywa i produkty mleczne w ich codziennym jadłospisie. Zachęcamy również do korzystania z dedykowanych dzieciom, rodzicom i nauczycielom broszury oraz poradników, zawierających przystępne kompendium wiedzy m.in. w zakresie zdrowej diety.

Materiały edukacyjne do pobrania lub wydruku:

Broszura dla dzieci: Ekipa Chrumasa na tropie zdrowego żywienia – Ciekawostki i ćwiczenia na tropie zdrowego żywienia

Poradnik dla nauczycieli: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla nauczycieli

Poradnik dla  rodziców: Zasady zdrowego żywienia – Wskazówki, pomysły i porady dla rodziców dzieci w klasach I-V

List instruktażowy

Filmy edukacyjne:

Filmy dla klas I-III

 • Pory roku: wiosna-lato

 • Pory roku: jesień-zima

Filmy dla klas IV-V

 • Pory roku: wiosna-lato

 • Pory roku: jesień-zima

 

 

___________________________________
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach „Programu dla szkół”

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września
2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (
Dz. U. z 2017 r., poz. 1713) publikuje informacje o łącznych liczbach porcji owoców
i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Na podstawie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

 • łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45

 

Zgodnie z pkt 4 załącznika nr 1 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw

 • łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40

 

Zgodnie z pkt 4 załącznika nr 2 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania mleka do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.

 

 


Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej realizacji
"Programu dla szkół"

 

Od roku szkolnego 2017/2018 uruchomiony został nowy „Program dla szkół” mający na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwrócił się z prośbą do szkół podstawowych o wzięcie udziału w Ankiecie dotyczącej realizacji „Programu dla szkół”.

Ankieta została przeprowadzana w dniach 15 - 28.11.2017 r. i miała charakter anonimowy. W ankiecie udział wzięło ok. 6,4 tys. szkół, zarówno tych, które uczestniczą w „Programie dla szkół”, jak i tych które w nowym programie udziału nie biorą.

Dzięki tak licznemu udziałowi szkół w ww. ankiecie pozyskany został szereg istotnych informacji na temat praktycznej realizacji „Programu dla szkół”, opinii szkół na temat programu oraz powodów, dla których szkoły nie zdecydowały się uczestniczyć w „Programie dla szkół”.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

 

Podsumowanie wyników ankiety (.pdf)

 


Zapraszamy szkoły podstawowe oraz dostawców do udziału w Programie dla szkół w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Program dla szkół

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w Programie dla szkół w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkoły podstawowej.

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, która będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych. Szkoła może zawrzeć umowy na dostawy produktów z tym samym dostawcą lub z dwoma różnymi dostawcami.

 

Kopie zawartych umów dotyczących II semestru roku szkolnego 2017/2018 dostawcy składają we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy OT KOWR do 15 stycznia 2018 r.

 

(adresy 17 Oddziałów Terenowych KOWR)

 

Dostawcy zobowiązani są do dostarczania do szkoły gotowych do spożycia porcji owoców, warzyw lub mleka i produktów mlecznych, a następnie rozliczania się z KOWR.

W przypadku, gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z KOWR.

Dostawcy produktów

Nowe podmioty, które nie uzyskały dotychczas zatwierdzenia zobowiązane są złożyć stosowny wniosek zgodnie z Warunkami udziału w Programie dla szkół.

Wykaz zatwierdzonych dostawców jest dostępny na stronie KOWR

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych otrzymywanych przez dziecko w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach programu zostanie opublikowana przez KOWR do 25 stycznia 2018 r.

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne przez 10 wybranych tygodni.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami udziału w Programie dla szkół w roku szkolnym 2017/2018 opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r.  w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół oraz do przystąpienia do programu.

 


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych
otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
w ramach „Programu dla szkół”

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 1713) publikuje informacje o łącznych liczbach porcji owoców i warzyw oraz mleka otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.                                                                                                      

Na podstawie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

 • łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45

Zgodnie z pkt 4 załącznika nr 1 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw

 • łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40

Zgodnie z pkt 4 załącznika nr 2 Warunki i wymagania dotyczące udostępniania mleka do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych.

 


 

Od roku szkolnego 2017/2018 programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostały zastąpione nowym Programem dla szkół

Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Zakres

W ramach nowego programu dzieci:

 • otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne
 • biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Strategia krajowa

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety jest Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten określa długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia została przedstawiona Komisji Europejskiej w lipcu 2017 r. Strategia określa m.in.:

 • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
 • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych,
 • Grupę docelową czyli  dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko i produkty mleczne.

Budżet

Na realizację programu w UE przeznacza się 250 mln euro na rok szkolny, w tym:

 • 100 mln euro na mleko,
 • 150 mln euro na owoce i warzywa.

Program w Polsce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Łączny budżet programu na rok szkolny 2017/2018 wynosi 242,9 mln zł, w tym 114,8 mln zł z budżetu UE oraz 128,1 mln zł z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych beneficjentów programu w UE, pod względem przyznanych środków plasuje się na 4. miejscu za Niemcami, Francją i Włochami.