Spółdzielnie energetyczne - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Spółdzielnie energetyczne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, spółdzielnia energetyczna będzie mogła podjąć działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków, po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych.

Wykaz spółdzielni energetycznych będzie prowadzony przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamieszczenia danych spółdzielni energetycznych w wykazie oraz formularze:

  • wniosku o zmieszczenie danych w wykazie spółdzielni energetycznych,
  • oświadczenia spółdzielni energetycznych,

zostaną zamieszczone na stronie internetowej KOWR po wejściu w życie przepisów ww. ustawy, tj. w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.