Szkoła Promująca Zdrowie - konferencja w Giżycku - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Szkoła Promująca Zdrowie - konferencja w Giżycku

W dniu 8 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku odbyła się konferencja przedstawicieli szkół i placówek realizujących projekt Szkoła Promująca Zdrowie.

W konferencji udział wzięły placówki oświatowe, które uzyskały certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń z przedstawicielami szkół i przedszkoli podejmujących starania o uzyskanie bądź rozważających wdrożenie projektu w zakresie: tworzenia szkoły promującej  zdrowie,  autoewaluacja działań w szkole jako droga do uzyskania certyfikatu oraz  korzyści dla dzieci, młodzieży i placówek wynikające z realizacji projektu.

W konferencji uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Wojciech Cybulski oraz przedstawiciele Kapituły powołanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w skład której wchodzą: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszył występ artystyczny przygotowany przez dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku.

Informacje z regionów