Platforma Żywnościowa SELLFOOD - konferencja w Minikowie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Platforma Żywnościowa SELLFOOD - konferencja w Minikowie

W dniu 10 stycznia br. w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja informacyjna na temat projektu Platforma Żywnościowa SELLFOOD.

Platforma Żywnościowa to swego rodzaju giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Podstawowym jej założeniem jest zwiększenie konkurencyjności podmiotów sektora rolno-spożywczego w kraju a w przyszłości również na rynkach zagranicznych. System w dłuższej perspektywie powinien przyczynić się między innymi do zwiększenia stabilności cen i przewidywalności uzyskiwanych przychodów oraz podniesienia bezpieczeństwa obrotu dla jego uczestników. Planowany start platformy to marzec 2020. Po pomyślnym zakończeniu pilotażu planowane jest uruchomienie komplementarnego rynku transakcji terminowych pszenicy, a w przyszłości także innych, trwałych produktów rolnych.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu GOSPOSTRATEG a realizowany przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  (lider projektu), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego (IBPRS).

Informacje z regionów