Olimpiada biologiczna w Szczecinie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Olimpiada biologiczna w Szczecinie

W dniu 25 stycznia br. w Szczecinie odbyła się kolejna edycja Olimpiady Biologicznej etapu okręgowego zawodów II stopnia.

W olimpiadzie wzięło udział 47 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, którzy najpierw zostali wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych. Po weryfikacji i sprawdzeniu testów zwycięzcy  konkursu zakwalifikują się do zawodów centralnych III stopnia, które dla najlepszych mogą stać się przepustką do renomowanych uczelni wyższych w kraju.

Ideą Olimpiady Biologicznej jest przede wszystkim rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania naukami biologicznymi, wspieranie uzdolnionej młodzieży o zainteresowaniach przyrodniczych, a także podniesienie poziomu nauczania biologii i zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauk biologicznych we współczesnym  świecie.

Organizatorem imprezy był Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa objął patronatem honorowym ww. przedsięwzięcie, jak również ufundował dla wszystkich uczestników nagrody w postaci książek.

Informacje z regionów