KOWR w Pruszczu Gdańskim zaprasza do konkursu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

KOWR w Pruszczu Gdańskim zaprasza do konkursu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu Gdańskim zaprasza dzieci klas I-III z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Zdrowie na talerzu’’. Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

Tematami konkursowymi są:

  • Owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne w codziennej diecie
  • Mój pomysł na zdrowe śniadanie
  • Wpływ prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej na prawidłowy rozwój

 

Praca konkursowa zgodna z tematyką powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.

Zgłoszenia, oświadczenia oraz prace konkursowe należy dostarczyć do Oddziału Terenowego KOWR  w Pruszczu Gdańskim  korespondencyjnie lub osobiście, w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 15:30 na adres:

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

ul. Powstańców Warszawy 28

83-000 Pruszcz Gdański

 

Z dopiskiem na kopercie:

KONKURS PLASTYCZNY „Zdrowie na talerzu”

 

Za datę doręczenia zgłoszenia i pracy konkursowej przyjmuje się datę ich wpływu do Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim.

Prace konkursowe przesłane po wskazanym terminie zgłoszenia oraz niezgodne z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego „Zdrowie na talerzu” zostaną odrzucone.

 

Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru 3 najlepszych prac konkursowych, biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem oraz celem konkursu, stopień trudności wykonania, pomysłowość i estetykę wykonania.

 

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Pruszczu Gdańskim, w terminie do 30 dni roboczych licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych.

 

Osoby do kontaktu:

Mateusz Koss – Wydział Rozwoju Rynków Rolnych OT KOWR w Pruszczu Gdańskim, tel. 692-435-101

Marcin Straszewicz – Wydział Rozwoju Rynków Rolnych OT KOWR w Pruszczu Gdańskim, tel. 300-48-41 wew.186

 

 

Informacje z regionów