Konkurs plastyczny w województwie świętokrzyskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs plastyczny w województwie świętokrzyskim

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z woj. świętokrzyskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Smacznie, zdrowo, wartościowo.” Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe.

Praca konkursowa zgodna z tematyką powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.), w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.

Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w terminie do 10 grudnia 2018 r., do godz. 15.30, w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach.

Adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach

ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs plastyczny „Smacznie, zdrowo, wartościowo”

  • Prace konkursowe przesłane po wskazanym terminie zgłoszenia oraz niezgodne z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego zostaną odrzucone.
  • Komisja Konkursowa dokona oceny i wyboru 3 najlepszych prac konkursowych, biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem oraz celem konkursu, stopień trudności wykonania, pomysłowość i estetykę wykonania.
  • Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kowr.gov.pl oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Kielcach., w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia ostatecznego terminu składania prac konkursowych.
  • O szczegółach dotyczących terminu i miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem placówki oświatowej.

Osoby do kontaktu:

  • Magdalena Surmacz – Wydział Rozwoju Rynków Rolnych OT KOWR
    w Kielcach, tel. 41 343 31 90, 604 061 788
  • Urszula Luty – Wydział Rozwoju Rynków Rolnych OT KOWR
    w Kielcach, tel. 41 343 31 90, 602 492 425

 

Informacje z regionów