Konkurs plastyczny dla uczniów z Mazowsza - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konkurs plastyczny dla uczniów z Mazowsza

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie zaprasza dzieci z klas IV-V szkół podstawowych z województwa mazowieckiego do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Jedz warzywa i owoce, bo witamin w nich są moce”.

Tematami konkursowymi są:

  • zasady zdrowego żywienia,
  • kolorowe przekąski owocowo-warzywne,
  • mój ulubiony zdrowy posiłek,
  • owoce i warzywa w codziennej diecie.

Praca konkursowa zgodna z tematyką powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) w formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym. Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

Zgłoszenia i prace konkursowe należy dostarczyć do Oddziału terenowego KOWR w Warszawie pocztą lub osobiście do 23.11.2018 r. do godz. 14:00 na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Warszawie

ul. Plac Bankowy 2 

00-095 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS PLASTYCZNY „Jedz warzywa i owoce, bo witamin w nich są moce”.

Za datę doręczenia zgłoszenia i pracy konkursowej przyjmuje się datę ich wpływu do Oddziału Terenowego KOWR w Warszawie.

Prace konkursowe przesłane po wskazanym terminie zgłoszenia oraz niezgodne z treścią Regulaminu Konkursu Plastycznego „Jedz warzywa i owoce, bo witamin w nich są moce” zostaną odrzucone.

Informacje z regionów