Kongres „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Kongres „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi”

W dniu 9 października br. w Zamościu odbyło się spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Kongresu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich.

Kongres był wspólną inicjatywą Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Wydarzenie otworzył Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie reprezentował Pan Marek Wojciechowski - Zastępca Dyrektora KOWR OT w Lublinie.

Podczas spotkania  miał miejsce cykl wykładów tematycznych (m.in. na temat ubiegania się o środki na prowadzenie KGW, procedury dotyczące wpisu na listę produktów tradycyjnych, rozliczania KGW - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz sprzedaży produktów spożywczych przez KGW), prezentacji, występ zespołu ludowego oraz pokaz kulinarny.

W trakcie Kongresu odbył się Konkurs kulinarny „Słodkie Smaki Regionów”, daniem konkursowym był przygotowany przez Panie z KGW deser regionalny. Celem Konkursu było promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Wygrało KGW z Modrynia Kol. z deserem Tort fasolowy.

Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzili stoisko, na którym można było uzyskać informację o bieżących działaniach OT KOWR w Lublinie oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury jak równie promowali aplikację mobilną ,,Polska smakuje’’, pod szyldem której skupiają się polscy producenci certyfikowanej żywności wysokiej jakości.

Informacje z regionów