Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Szczytnie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Szczytnie

28 września br. w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Była ona okazją do wymiany doświadczeń o dobrych praktykach z zakresu edukacji zdrowotnej m.in. o „Programie dla szkół” realizowanym przez KOWR.

Wykład inauguracyjny pt. „W poszukiwaniu wartości” wygłosiła prof. Krystyna Ostrowska z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas spotkania Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, uroczyście wręczył Certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnym placówkom z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Akty Przynależności do grupy szkół ubiegających się o certyfikat. Konferencja była również okazją do wymiany doświadczeń z zakresu dobrych praktyk w realizacji programów prozdrowotnych wśród społeczności szkolnej oraz krótkiej prezentacji dorobku szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego w tym zakresie.

W konferencji uczestniczył Dariusz Wasiela, Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, który przekazał uczestnikom bieżące informacje o „Programie dla szkół”, propagującym zdrowy tryb odżywiania wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizowany przez KOWR. Konferencji towarzyszyły występy artystyczne dzieci i nauczycieli.

 

Informacje z regionów