Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Nowym Mieście Lubawskim - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Nowym Mieście Lubawskim

5 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. W wydarzeniu uczestniczył Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie.

W trakcie spotkania przedstawiciele szkół podstawowych: w Nowym Grodzicznie, nr 1 i nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, rozwijania ich umiejętności oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podziękował szkołom za podejmowany trud i zaangażowanie w działania zmierzające do zdobycia Certyfikatu „Szkoły Promującej  Zdrowie”.

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie jako przedstawiciele kapituły Szkół Promujących Zdrowie reprezentowali Andrzej Szczapa i Joanna Lewarowska. Wykład podsumowujący konferencję pt. „Wspieranie dobrostanu psychicznego i zapobieganie problemom zdrowia psychicznego w systemie oświaty” wygłosił prof. Krzysztof Ostaszewski z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne dzieci oraz miła i przyjazna atmosfera charakterystyczna dla społeczności placówek oświatowych uczestniczących w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Informacje z regionów