Konferencja ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Karniowicach - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

Konferencja ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Karniowicach

W dniu 22 stycznia br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach miała miejsce konferencja pt. ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, organizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Konferencja ,,Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”  odbyła się w ramach kolejnej edycji spotkań dla samorządowców, na których prezentowane są działania państwa dla rozwoju polskiej wsi.

Przedstawiciele 13 ministerstw prezentowali swoje oferty dla gmin oraz służyli pomocą i wiedzą w punktach informacyjno-konsultacyjnych.

W konferencji w Karniowicach udział wzięła Halina Szymańska – szefowa Kancelarii Prezydenta RP, która przedstawiła działania podejmowane przez państwo, służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców wsi.

Tematyka poruszana na spotkaniu przez  przedstawicieli poszczególnych resortów  dotyczyła wielu obszarów, w tym m. in. infrastruktury, oświaty, kultury, sportu, rodziny czy rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Janina Burzyńska Dyrektor OT KOWR w Krakowie.

Informacje z regionów