„Jagodowe Trendy” – XVI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

„Jagodowe Trendy” – XVI Międzynarodowa Konferencja Sadownicza

W dniach 21-22 stycznia br. na terenie Targów Lublin odbyła się XVI edycja „Jagodowych Trendów”- Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej. Organizatorem wydarzenia był Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z powiatem kraśnickim.

„Jagodowe Trendy”  to największe w Polsce spotkanie producentów owoców miękkich, na które przybyli producenci owoców jagodowych nie tylko z Lubelszczyzny, ale również z całej  Polski oraz krajów sąsiednich.

Spotkanie było doskonałą okazją dla lokalnych producentów i właścicieli gospodarstw do zapoznawania się m.in. z nowościami agrotechnicznymi i aktualnymi trendami w rolnictwie.

Marketing i obrót owocami jagodowymi, zatrudnienie w sadownictwie, a także aktualna sytuacja na rynku orzecha włoskiego - to niektóre z tematów poruszonych podczas konferencji sadowniczej Jagodowe Trendy 2020 w Lublinie.

Podczas Konferencji odbyły się liczne wykłady przygotowane przez profesorów wiodących ośrodków naukowych związanych z produkcją owoców jagodowych.

Nowością tegorocznej edycji było przyznanie nagród „Kryształowe Jagody" dla osób, które pomagają i czynnie uczestniczą w organizacji wydarzenia. Wyróżnienie takie otrzymał m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Pracownicy Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prowadzili stoisko, na którym można było uzyskać informację o bieżących działaniach OT KOWR w Lublinie oraz zaopatrzyć się w biuletyny i broszury jak równie promowali stronę ,,Polska smakuje’’.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, w konferencji wzięło udział ok. 2 000 osób oraz  ponad stu wystawców z całego kraju.

Wśród zaproszonych gości był m.in. Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Michał Mulawa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa reprezentował Pan Marek Wojciechowski Z-ca Dyrektora OT KOWR w Lublinie.

 

Informacje z regionów