OT Warszawa, przetarg ustny ograniczony, obręb 0001 Sierpc, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Warszawa, przetarg ustny ograniczony, obręb 0001 Sierpc, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie

Cena wywoławcza:
6,10 dt
Powierzchnia:
1,1983 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-07-02
Data publikacji:
2020-05-13
Data zakończenia publikacji:
2020-07-01
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
UD/0024/PFZ/2020
Oddział terenowy KOWR:
OT Warszawa
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
397/5
Lokalizacja:
MAZOWIECKIE , sierpecki , Sierpc , Sierpc

Opis

Pozycja nr 1 Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr: 397/5 o powierzchni 1,1983 ha (w tym użytki rolne – 1,1983 ha) obręb 0001 Sierpc, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

Pozycja nr 1
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr: 397/5 o powierzchni 1,1983 ha (w tym użytki rolne – 1,1983 ha) obręb 0001 Sierpc, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.