OT Kraków - woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Olesno, obr. Ćwików - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kraków - woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Olesno, obr. Ćwików

Cena wywoławcza:
1,90 dt
Powierzchnia:
0,4680 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-11
Data zakończenia publikacji:
2020-03-26
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
KRA.WKUR.TAR.4243.117.2019.JP
Oddział terenowy KOWR:
OT Kraków
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
944/4
Lokalizacja:
MAŁOPOLSKIE , dąbrowski , Olesno , Ćwików

Opis

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Ćwików, gm. Olesno dz. nr 944/4

Pełna treść ogłoszenia w załączniku