OT Kraków - woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tarnów, obr. Wola Rzędzińska - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kraków - woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tarnów, obr. Wola Rzędzińska

Cena wywoławcza:
2,20 dt
Powierzchnia:
0,7788 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-11
Data zakończenia publikacji:
2020-03-26
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
KRA.WKUR.TAR.4243.3.2020.JP
Oddział terenowy KOWR:
OT Kraków
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
940
4649/2
Lokalizacja:
MAŁOPOLSKIE , tarnowski , Tarnów , Wola Rzędzińska

Opis

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Wola Rzędzińska, gm. Tarnów dz. nr 940, 4649/2

Pełna treść ogłoszenia w załączniku