OT Kraków - woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Wietrzychowice, obr. Jadowniki Mokre - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Kraków - woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Wietrzychowice, obr. Jadowniki Mokre

Cena wywoławcza:
2,40 dt
Powierzchnia:
1,3400 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-11
Data zakończenia publikacji:
2020-03-26
Rodzaj przetargu:
nieograniczony
Numer oferty:
KRA.WKUR.TAR.4243.94.2019.JP
Oddział terenowy KOWR:
OT Kraków
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
udział 1/4 części w dz. 234/1
udział 1/4 części w dz. 234/2
Lokalizacja:
MAŁOPOLSKIE , tarnowski , Wietrzychowice , Jadowniki Mokre

Opis

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obr. Jadowniki Mokre, gm. Wietrzychowice obejmującego udział 1/4 części w dz. 234/1 i 234/2

Pełna treść ogłoszenia w  załączniku