OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Kościan ob. Czarkowo, Nacław pow. od 1,7400 do 20,7100 ha - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Poznań, woj. Wielkopolskie, gm. Kościan ob. Czarkowo, Nacław pow. od 1,7400 do 20,7100 ha

Cena wywoławcza:
13,00 dt
Powierzchnia:
1,7400 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-02-12
Data zakończenia publikacji:
2020-03-27
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.216.2019.JG.2
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , kościański , Kościan , Czarkowo
WIELKOPOLSKIE , kościański , Kościan , Nacław

Opis

PRZETARG Nr 1 : Niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę nr 29 położona w obrębie Czarkowo, gm. Kościan
powierzchni 1,7400 ha, w klasie użytków: RII – 0,9200 ha, RIVb -0,6500 ha, RV-0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr POIK/00052714/6 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kościanie

PRZETARG Nr 2 : Niezabudowane nieruchomości stanowiące działki nr nr 6, 7, 9 położone w obrębie Czarkowo, gm. Kościan
o łącznej powierzchni 15,0100 ha, w klasie użytków: RII – 2,9200 ha, RIIIa – 4,9300 ha, RIIIb -1,2700 ha, RIVb -0,3700 ha, RV-
5,5200 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta nr POIK/00052714/6 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kościanie .
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi równowartość 100,0 dt pszenicy

PRZETARG Nr 3 : Niezabudowane nieruchomości stanowiące działki nr 17/2, 18/2, 101/2, 102/2, 104/2 w obrębie Czarkowo
gm. Kościan o łącznej powierzchni 17,2101 ha, w klasie użytków:, RII – 2,3479 ha, RIIIa – 4,5700 ha, RIIIb -2,0265 ha, RIVa –
0,0300 ha, RIVb – 3,9481 ha, RV– 3,4200 ha, ŁIV – 0,7802 ha, dr – 0,0874 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta nr
POIK/00052714/6 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kościanie

PRZETARG Nr 4 : Niezabudowane nieruchomość stanowiąca działkę nr 65/6 w obrębie Nacław, gm Kościan o powierzchni
3,7220 ha, w klasie użytków: RI – 0,1740, RII – 0,5780 ha, RIIIa – 0,5100 ha, RIIIb -2,4600 ha, dla której prowadzona jest księga
wieczysta nr POIK/00055469/4 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kościanie .

PRZETARG Nr 5 : Niezabudowane nieruchomości stanowiące działkę nr nr 4, 31, 32 w obrębie Nacław, gm. Kościan o łącznej
powierzchni 6,0000 ha, w klasie użytków: RII – 2,4100 ha, RIIIa -1,5100 ha, RIIIb -1,2500 ha, RIVa – 0,8300 ha dla której prowadzona
jest księga wieczysta nr POIK/00055469/4 prowadzona przez Sad Rejonowy w Kościanie .

PRZETARG Nr 6 : Niezabudowane nieruchomości stanowiące działki nr 121/1, 121/2 w obrębie Nacław, gm. Kościan o łącznej
powierzchni 8,2400 ha, w klasie użytków: RIIIa – 0,6100 ha, RIIIb – 3,2300 ha, RIVa - 1,4800 ha, RIVa 1,4000, RIVb – 2,0400 ha,
RV – 0,6200 ha, ŁIII – 0,2554 ha, Wł – 0,0046 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr POIK/00017572/1 prowadzona przez
Sad Rejonowy w Kościanie

PRZETARG Nr 7 : Niezabudowane nieruchomości stanowiące działki nr nr nr 7/1, 7/2, 35 w obrębie Nacław, gm. Kościan o
łącznej powierzchni 20,7100 ha, w klasie użytków: RII – 3,9900 ha, RIIIa – 4,1400 ha, RIIIb -6,7400 ha, RIVa 1,4000, RIVb – 2,4600
ha, RV – 0,8100 ha, ŁIII – 0,7200 ha, ŁIV – 0,4500 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr POIK/00000526/2 prowadzona
przez Sad Rejonowy w Kościanie

Pełna treść ogłoszeń znajduje się w załączniku