ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, woj. wielkopolskie, gm. Grodzisk Wlkp., ob. Grąblewo i Ptaszkowo oraz teren miasta Grodzisk Wlkp., pow. od 7,4843 ha do 39,8154 ha. - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, woj. wielkopolskie, gm. Grodzisk Wlkp., ob. Grąblewo i Ptaszkowo oraz teren miasta Grodzisk Wlkp., pow. od 7,4843 ha do 39,8154 ha.

Cena wywoławcza:
298,00 dt
Powierzchnia:
39,8154 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-03-19
Data publikacji:
2020-01-22
Data zakończenia publikacji:
2020-03-19
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
POZ.WKUR.4243.1144.2020.KŁ. 4
Oddział terenowy KOWR:
OT Poznań
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Ogłoszenie:
Tak
Lokalizacja:
WIELKOPOLSKIE , grodziski , Grodzisk Wielkopolski , Grąblewo
WIELKOPOLSKIE , grodziski , Grodzisk Wielkopolski , Ptaszkowo
WIELKOPOLSKIE , grodziski , Grodzisk Wielkopolski , Grodzisk Wlkp.

Opis

Przedmiotem przetargów są nieruchomości rolne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako (okręg podatkowy I):

 1. PRZETARG Nr 1. Niezabudowane  nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni o pow. 8,7810 ha, położone w obrębie Grąblewo gm. Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 1), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako  działka nr  237 (część I) o pow. 8,5950 ha oraz działka nr 238 o pow. 0,1860 ha;
 2. PRZETARG Nr 2. Niezabudowana  nieruchomość położona w obrębie Grąblewo gm. Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 1), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako  działka nr  237 (część II) o pow. 7,4873 ha;
 3. PRZETARG Nr 3. Niezabudowana  nieruchomość położona w obrębie Grąblewo gm. Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 1), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako  działka nr  237 (część III) o pow. 13,1341 ha;
 4. PRZETARG Nr 4. Niezabudowana nieruchomość położona na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 25), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr  3302/1 o pow. 9,5532 ha;
 5. PRZETARG Nr 5. Niezabudowane nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni 13,3389 ha, położone na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 27), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr  3372/4 (część I) o pow. 13,0389 ha , działka nr  3372/6 (część I) o pow. 0,3000 ha;
 6. PRZETARG Nr 6.  Niezabudowane nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni 13,2861 ha, położone na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 27), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr  3372/4 (część II) o pow. 13,0561 ha,  działka nr  3372/6 (część II) o pow. 0,2300 ha;
 7. PRZETARG Nr 7. Niezabudowane nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni 13,5000 ha, położone na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 27), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr  3372/4 (część III) o pow. 13,2300 ha, działka nr  3372/6 (część III) o pow. 0,2700 ha;
 8. PRZETARG Nr 8.  Niezabudowane nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni 13,5591 ha, położone na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 27), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr  3372/4 (część IV) o pow. 12,5494 ha, działka nr  3372/6 (część IV) o pow. 1,0097 ha;
 9. PRZETARG Nr 9. zabudowane nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni 39,8154 ha, położone w obrębie Ptaszkowo gm. Grodzisk Wlkp.  (ark.mapy 3), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr  196/3 o pow. 17,3633 ha, działka nr 198/3 o pow. 3,9070 ha, działka nr 199 o pow. 0,1400 ha, działka nr 201 o pow. 11,6000 ha, działka nr 202 o pow. 0,6900 ha, działka nr 203 o pow. 0,1200 ha, działka nr 205 (I część) o pow. 5,9951 ha;
 10. PRZETARG Nr 10. niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Ptaszkowie gm. Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 3), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr  205 (część II) o pow. 12,4749 ha;
 11. PRZETARG Nr 11. Niezabudowane nieruchomości stanowiące kompleks działek o łącznej powierzchni 13,2906 ha, położone na terenie miasta Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 38), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako : działka nr 4078 o pow. 8,9250 ha, działka nr  4086 o pow. 1,6363 ha,  działka nr  4088 o pow. 0,8593 ha oraz położona w obrębie Ptaszkowo, gm. Grodzisk Wlkp. (ark.mapy 3) oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 349 o pow. 1,8700 ha;