OT Opole, prudnicki, Biała, Pogórze - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Menu górne z lewej strony

Menu górne z prawej strony

OT Opole, prudnicki, Biała, Pogórze

Cena wywoławcza:
9,54 dt
Powierzchnia:
1,4548 ha

Atrybuty oferty

Data przetargu:
2020-02-13
Data publikacji:
2020-01-15
Data zakończenia publikacji:
2020-02-14
Rodzaj przetargu:
ograniczony
Numer oferty:
OPO.WKUR.SGZ.4243.483.2019.MT.4
Oddział terenowy KOWR:
OT Opole
Typ rozdysponowania:
Dzierżawa
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:
Tak
Ogłoszenie:
Tak
Numer działki:
Pogórze dz. nr 830/241
Lokalizacja:
OPOLSKIE , prudnicki , Biała , Pogórze